Hà Nội tổ chức bầu cử lại tại 2 đơn vị Hội đồng Nhân dân cấp xã

(TTXVN/Vietnam+)
Hà Nội tổ chức bầu cử lại tại đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã số 4, xã Hoàng Long (Phú Xuyên) và đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã số 4, xã Tráng Việt (Mê Linh) sau khi phát hiện hành vi vi phạm.
Ha Noi to chuc bau cu lai tai 2 don vi Hoi dong Nhan dan cap xa hinh anh 1Kiểm tra thân nhiệt các cử tri để phòng, chống dịch COVID-19 trước khi vào bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu cử số 04, thôn Đào Xá, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Ha Noi to chuc bau cu lai tai 2 don vi Hoi dong Nhan dan cap xa hinh anh 2Cử tri đến bầu cử lại Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Hoàng Long nhiệm kỳ 2021-2026 tại tổ bầu cử số 04, thôn Đào Xá, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Ha Noi to chuc bau cu lai tai 2 don vi Hoi dong Nhan dan cap xa hinh anh 3Cử tri sát khuẩn tay phòng, chống dịch COVID-19 trước khi vào bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu cử số 04, thôn Đào Xá, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Ha Noi to chuc bau cu lai tai 2 don vi Hoi dong Nhan dan cap xa hinh anh 4Công tác kiểm tra, niêm phong hòm phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 04, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Ha Noi to chuc bau cu lai tai 2 don vi Hoi dong Nhan dan cap xa hinh anh 5Công tác kiểm tra, niêm phong hòm phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 04, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Ha Noi to chuc bau cu lai tai 2 don vi Hoi dong Nhan dan cap xa hinh anh 6Cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân bầu cử lại Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Hoàng Long nhiệm kỳ 2021-2026 tại tổ bầu cử số 04, thôn Đào Xá, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Ha Noi to chuc bau cu lai tai 2 don vi Hoi dong Nhan dan cap xa hinh anh 7Cử tri xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội bỏ phiếu bầu cử lại Hội đồng nhân dân cấp xã. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Ha Noi to chuc bau cu lai tai 2 don vi Hoi dong Nhan dan cap xa hinh anh 8Cử tri bỏ phiếu bầu cử lại Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Hoàng Long nhiệm kỳ 2021-2026 tại tổ bầu cử số 04, thôn Đào Xá, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Ha Noi to chuc bau cu lai tai 2 don vi Hoi dong Nhan dan cap xa hinh anh 9Cử tri bỏ phiếu bầu cử lại Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Hoàng Long nhiệm kỳ 2021-2026 tại tổ bầu cử số 04, thôn Đào Xá, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Ha Noi to chuc bau cu lai tai 2 don vi Hoi dong Nhan dan cap xa hinh anh 10Cử tri bỏ phiếu bầu cử lại Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Hoàng Long nhiệm kỳ 2021-2026 tại tổ bầu cử số 04, thôn Đào Xá, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Ha Noi to chuc bau cu lai tai 2 don vi Hoi dong Nhan dan cap xa hinh anh 11Công tác kiểm tra, niêm phong hòm phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 04, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)