Hải Dương sẽ bầu 9 đại biểu Quốc hội và 63 đại biểu HĐND tỉnh

Mạnh Minh / (TTXVN/Vietnam+)
Cụ thể, tổng số đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV được bầu tại Hải Dương là 9; trong đó, 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 5 đại biểu cư trú và làm việc tại tỉnh.
Các đại biểu dự Hội nghị biểu quyết, thống nhất cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Ngày 8/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tinh thần dân chủ, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý và biểu quyết nhất trí 100% với dự kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, tổng số đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV được bầu tại Hải Dương là 9; trong đó, 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 5 đại biểu cư trú và làm việc tại tỉnh. Số người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 19 người.

Cơ cấu giới thiệu gồm đại biểu Trung ương 4 người, lãnh đạo chủ chốt tỉnh 2 người, đại biểu chuyên trách 3 người (cơ cấu kết hợp là nữ và trẻ tuổi), đại biểu Sở Tư pháp 4 người, đại biểu lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội 4 người (cơ cấu kết hợp là nữ, trẻ tuổi, ngoài Đảng), đại biểu là nhà khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo 2 người.

Trong số đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV đang làm việc và cư trú tại tỉnh có 4 người không tham gia ứng cử khóa XV, 2 người tiếp tục giới thiệu tái cử.

[Lào Cai thống nhất về dự kiến cơ cấu, thành phần, lượng người ứng cử]

Toàn tỉnh dự kiến có 4 đơn vị bầu cử. Đơn vị bầu cử số 1 gồm thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn và huyện Kim Thành được bầu 2 đại biểu. Đơn vị bầu cử số 2 gồm thành phố Hải Dương, các huyện Nam Sách, Thanh Hà được bầu 3 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm các huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng được bầu 2 đại biểu. Đơn vị bầu cử số 4 gồm các huyện Bình Giang, Thanh Miện, Ninh Giang được bầu 2 đại biểu.

Về đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI, hội nghị nhất trí biểu quyết 100% với số đại biểu dự kiến được bầu là 63 người, giảm 2 đại biểu so với khóa XV. Số lượng đại biểu giới thiệu ứng cử là 114 người.

Trong đó, khối Đảng giới thiệu 8 người, khối cơ quan dân cử 16 người, khối chính quyền 14 người, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội 13 người, khối cấp huyện, thị xã, thành phố 24 người, khối an ninh-quốc phòng 3 người, các tổ chức sự nghiệp 9 người, các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp 9 người, các tổ chức kinh tế 13 người, khối xã, phường, thị trấn 3 người và các tổ chức tôn giáo giới thiệu 2 người. Số người được giới thiệu tái cử là 29 người, 40 người là nữ, 14 người ngoài Đảng và 26 người trẻ tuổi.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương đề nghị, các sở, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch vừa chuẩn bị thật tốt cho cuộc bầu cử để cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân./.

Mạnh Minh / (TTXVN/Vietnam+)