Hình ảnh cử tri bầu cử sớm tại Quảng Bình, Cà Mau, Hậu Giang, Nghệ An

(TTXVN/Vietnam+)
Ngày 21/5, cử tri ở biên giới, miền núi tỉnh Quảng Bình, cử tri trên cụm đảo Hòn Khoai, lực lượng vũ trang Hậu Giang, đồng bào dân tộc thiểu số các xã miền núi, biên giới Nghệ An đã đi bỏ phiếu sớm.
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 1Bầu cử sớm ở khu vực biên giới, miền núi tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: TTXVN phát)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 2Bầu cử sớm ở khu vực biên giới, miền núi tỉnh Quảng Bình.(Ảnh: TTXVN phát)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 3Bầu cử sớm ở khu vực biên giới, miền núi tỉnh Quảng Bình.(Ảnh: TTXVN phát)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 4Bầu cử sớm ở khu vực biên giới, miền núi tỉnh Quảng Bình.(Ảnh: TTXVN phát)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 5Bầu cử sớm ở khu vực biên giới, miền núi tỉnh Quảng Bình.(Ảnh: TTXVN phát)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 6Bầu cử sớm ở khu vực biên giới, miền núi tỉnh Quảng Bình.(Ảnh: TTXVN phát)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 7Bầu cử sớm ở khu vực biên giới, miền núi tỉnh Quảng Bình.(Ảnh: TTXVN phát)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 8Bầu cử sớm ở khu vực biên giới, miền núi tỉnh Quảng Bình.(Ảnh: TTXVN phát)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 9Bầu cử sớm ở khu vực biên giới, miền núi tỉnh Quảng Bình.(Ảnh: Võ Dung/TTXVN)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 10Bầu cử sớm ở khu vực biên giới, miền núi tỉnh Quảng Bình.(Ảnh: Võ Dung/TTXVN)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 11Bầu cử sớm ở khu vực biên giới, miền núi tỉnh Quảng Bình.(Ảnh: Võ Dung/TTXVN)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 12Bầu cử sớm ở khu vực biên giới, miền núi tỉnh Quảng Bình.(Ảnh: Võ Dung/TTXVN)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 13Bầu cử sớm ở khu vực biên giới, miền núi tỉnh Quảng Bình.(Ảnh: Võ Dung/TTXVN)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 14Cử tri thực hiện quyền bầu cử trên cụm đảo Hòn Khoai, Cà Mau. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 15Cử tri thực hiện quyền bầu cử trên cụm đảo Hòn Khoai, Cà Mau. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 16Cử tri thực hiện quyền bầu cử trên cụm đảo Hòn Khoai, Cà Mau. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 17Cử tri thực hiện quyền bầu cử trên cụm đảo Hòn Khoai, Cà Mau. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 18Cử tri thực hiện quyền bầu cử trên cụm đảo Hòn Khoai, Cà Mau. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 19Cử tri thực hiện quyền bầu cử trên cụm đảo Hòn Khoai, Cà Mau. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 20Cử tri thực hiện quyền bầu cử trên cụm đảo Hòn Khoai, Cà Mau. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 21Cử tri thực hiện quyền bầu cử trên cụm đảo Hòn Khoai, Cà Mau. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 22Cử tri lực lượng vũ trang Hậu Giang bầu cử sớm. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 23Cử tri lực lượng vũ trang Hậu Giang bầu cử sớm. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 24Cử tri lực lượng vũ trang Hậu Giang bầu cử sớm. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 25Cử tri lực lượng vũ trang Hậu Giang bầu cử sớm. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 26Cử tri lực lượng vũ trang Hậu Giang bầu cử sớm. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 27Cử tri lực lượng vũ trang Hậu Giang bầu cử sớm. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 28Cử tri lực lượng vũ trang Hậu Giang bầu cử sớm. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 29Cử tri đồng bào dân tộc thiểu số các xã miền núi, biên giới Nghệ An phấn khởi đi bỏ phiếu sớm. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 30Cử tri đồng bào dân tộc thiểu số các xã miền núi, biên giới Nghệ An phấn khởi đi bỏ phiếu sớm. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 31Cử tri đồng bào dân tộc thiểu số các xã miền núi, biên giới Nghệ An phấn khởi đi bỏ phiếu sớm. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 32Cử tri đồng bào dân tộc thiểu số các xã miền núi, biên giới Nghệ An phấn khởi đi bỏ phiếu sớm. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 33Cử tri đồng bào dân tộc thiểu số các xã miền núi, biên giới Nghệ An phấn khởi đi bỏ phiếu sớm. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 34Cử tri đồng bào dân tộc thiểu số các xã miền núi, biên giới Nghệ An phấn khởi đi bỏ phiếu sớm. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 35Cử tri đồng bào dân tộc thiểu số các xã miền núi, biên giới Nghệ An phấn khởi đi bỏ phiếu sớm. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 36Cử tri đồng bào dân tộc thiểu số các xã miền núi, biên giới Nghệ An phấn khởi đi bỏ phiếu sớm. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 37Cử tri đồng bào dân tộc thiểu số các xã miền núi, biên giới Nghệ An phấn khởi đi bỏ phiếu sớm. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Hinh anh cu tri bau cu som tai Quang Binh, Ca Mau, Hau Giang, Nghe An hinh anh 38Cử tri đồng bào dân tộc thiểu số các xã miền núi, biên giới Nghệ An phấn khởi đi bỏ phiếu sớm. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)