Hội đồng bầu cử quốc gia họp bàn về công tác chuẩn bị bầu cử

(Vnews/Vietnam+)
Chiều 3/3, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Phiên họp thứ ba Hội đồng bầu cử quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ trì và điều hành phiên họp.

Chiều 3/3, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Phiên họp thứ ba Hội đồng bầu cử quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ trì và điều hành phiên họp.

 
(Vnews/Vietnam+)