[Infographics] Quốc hội khóa VIII: Đổi mới toàn diện đất nước

(TTXVN/Vietnam+)
Quốc hội khóa VIII đã sửa đổi và ban hành Hiến pháp năm 1992, thông qua nhiều đạo luật và các văn bản pháp quy quan trọng thế chế hóa đường lối phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở nước ta.
[Infographics] Quoc hoi khoa VIII: Doi moi toan dien dat nuoc hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Quốc hội khóa VIII là Quốc hội của giai đoạn khởi đầu sự nghiệp Đổi mới toàn diện đất nước do Đảng khởi xướng.

Quốc hội khóa VIII đã họp 11 kỳ để xem xét và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Quốc hội khóa VIII đã sửa đổi và ban hành Hiến pháp năm 1992, thông qua nhiều đạo luật và các văn bản pháp quy quan trọng thế chế hóa đường lối phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở nước ta./.

 
(TTXVN/Vietnam+)