Kiên Giang chú trọng tuyên truyền về bầu cử cho ngư dân tại các xã đảo

Lê Sen / (TTXVN/Vietnam+)
Đối với cử tri là ngư dân các xã đảo của huyện Kiên Hải, Kiên Lương, thành phố Hà Tiên, Phú Quốc, tỉnh tiếp tục tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử dưới nhiều hình thức.

Công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ngành, đoàn thể tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ và đúng luật.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang, tỉnh đã tập trung chỉ đạo sâu sát, toàn diện, thống nhất; xây dựng, ban hành kịp thời các văn bản và tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình và quy định của pháp luật.

[Bầu cử Quốc hội và HĐND: 12 tỉnh, thành phố thực hiện bầu cử sớm]

Ban Chỉ đạo bầu cử và Ủy ban Bầu cử các cấp đã được thành lập.

Ủy ban Bầu cử tỉnh thành lập 4 đoàn kiểm tra do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra đồng loạt tất cả 15 huyện, thành phố thuộc tỉnh. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những sai sót, hoặc xử lý các vướng mắc mà các địa phương cũng như các tổ chức phụ trách bầu cử gặp phải.

Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được thực hiện đúng theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Ủy ban Bầu cử từ tỉnh đến cơ sở triển khai các bước của cuộc bầu cử một cách dân chủ, khách quan, đảm bảo đúng luật định và nhận được sự ủng hộ, đồng thuận, thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị.

Các đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đều nhận được sự đồng tình, nhất trí cao của cử tri.

Tỉnh tập trung thông tin, tuyên truyền thường xuyên bằng nhiều hình thức như: tờ gấp hỏi-đáp, tờ rơi, băngrôn, khẩu hiệu, xây dựng chuyên mục phát thanh về bầu cử…; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội về cuộc bầu cử, kịp thời định hướng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị chống phá cuộc bầu cử, nhất là trên mạng xã hội.

Việc chỉ đạo và rà soát số liệu và lập danh sách cử tri của từng địa phương được thực hiện nghiêm túc, chính xác đảm bảo tiến độ theo quy định của pháp luật.

Đối với cử tri là ngư dân các xã đảo của huyện Kiên Hải, Kiên Lương, thành phố Hà Tiên, Phú Quốc, tỉnh tiếp tục tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử dưới nhiều hình thức.

Cơ quan chức năng đặc biệt chú trọng tuyên truyền tới những người thường xuyên đi biển nắm bắt thông tin để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri đúng ngày giờ theo quy định.

Tình hình dịch COVID-19 ở các nước giáp biên giới diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến Kiên Giang.

Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, nâng cao vai trò, trách nhiệm của hệ thống Bộ đội Biên phòng của tỉnh trong việc kiểm soát, quản lý người dân ra-vào các khu vực biên giới, đặc biệt là biên giới biển.

Đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan tổ chức và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch; chủ động, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống khi dịch bệnh xảy ra./.

Lê Sen / (TTXVN/Vietnam+)