Kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Bắc Kạn

Vũ Hoàng Giang / (TTXVN/Vietnam+)
Bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn.
Kien toan cac chuc danh chu chot cua HDND va UBND tinh Bac Kan hinh anh 1Ra mắt Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, các trưởng ban Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Ngày 30/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất.

Chỉ đạo tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thể hiện cao nhất trách nhiệm chính trị trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, công tâm, khách quan bầu các chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân để sớm hoàn thiện tổ chức bộ máy cho nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá X cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hoạt động để thể hiện rõ vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở địa phương…

Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh đã báo cáo kết quả kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri đã bầu 50 đại biểu vào Hội đồng nhân dân tỉnh. Đây là những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh Bắc Kạn.

[Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng trúng cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X]

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh,các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh tái cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X.

Bà Hoàng Thu Trang, ông Nông Quang Nhất giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X.

Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành bầu các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết về việc thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng Nhân dân tỉnh và quyết định số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng Nhân dân dân tỉnh.

Kien toan cac chuc danh chu chot cua HDND va UBND tinh Bac Kan hinh anh 2Lễ ra mắt Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã bầu Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 16 Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với sự thống nhất cao, các đại biểu dự kỳ họp đã bầu ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa IX tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các ông, bà Đỗ Thị Minh Hoa, Phạm Duy Hưng và Đinh Quang Tuyên được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn./.

Vũ Hoàng Giang / (TTXVN/Vietnam+)