Lào Cai thống nhất về dự kiến cơ cấu, thành phần, lượng người ứng cử

Hương Thu / (TTXVN/Vietnam+)
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu thảo luận, thống nhất cao về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai.
Lao Cai thong nhat ve du kien co cau, thanh phan, luong nguoi ung cu hinh anh 1Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Ngày 8/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất cao về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI.

Theo đó, Hội nghị đã thống nhất thỏa thuận được số lượng đại biểu được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 17 người ở 8 cơ quan đơn vị với cơ cấu, thành phần đảm bảo theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, số lượng đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương được bầu là 4 đại biểu.

Đối với số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương dự kiến được phân bổ theo cơ cấu là 4, trong đó lãnh đạo chủ chốt của tỉnh 1 đại biểu, 1 đại biểu chuyên trách, 1 đại biểu Đoàn thanh niên, 1 đại biểu thuộc lĩnh vực giáo dục. Đại biểu cơ cấu do địa phương giới thiệu gồm: đại biểu người dân tộc thiểu số có 6 người (Mông, Giáy, Phù Lá, Bố Y); đại biểu phụ nữ 4 người; đại biểu ngoài Đảng 1 người; tuổi trẻ (dưới 40 tuổi) 1 người, đại biểu tái cử 2 người.

[Lào Cai xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm, 2 lĩnh vực đột phá]

Hội nghị cũng đã thống nhất thỏa thuận được số lượng người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026 là 193 đại biểu ở 25 cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, với cơ cấu, thành phần đảm bảo theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, số lượng đại biểu ứng cử thuộc khối cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp cấp tỉnh là 71 người; số lượng đại biểu ứng cử khối các huyện, thành phố và cơ sở là 122 người.

Số lượng đại biểu được bầu gồm 55 đại biểu (giảm 1 đại biểu so với khóa XV). Trong đó, theo cấp hành chính, khối cơ quan, đơn vị cấp tỉnh là 24 đại biểu; khối các huyện thị xã, thành phố 31 đại biểu; phấn đấu đại biểu nữ khoảng 35%, ngoài Đảng không dưới 10%, đại biểu tuổi trẻ (dưới 40 tuổi) không dưới 15%, đại biểu tái cử không dưới 30%.

Trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai sẽ tổng hợp kết quả thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội và gửi ngay đến Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Bầu cử tỉnh Lào Cai để kịp thời đề nghị, điều chỉnh cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội (nếu có) đảm bảo thời gian quy định.

Đồng thời, tổng hợp kết quả thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI gửi đến Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lào Cai để kịp thời điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI; đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai xem xét, điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI thời gian điều chỉnh chậm nhất là ngày 22/2 tới (90 ngày trước ngày bầu cử).

Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất và điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai sẽ thực hiện ra thông báo phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tổ chức hội nghị với đại diện các cơ quan (tổ chức, đơn vị) được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI, để hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân theo quy định./.

Hương Thu / (TTXVN/Vietnam+)