Lựa chọn, lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu QH, HĐND

(TTXVN/Vietnam+)
Các địa phương tiếp tục tổ chức hội nghị hiệp thương để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026.
Lua chon, lap danh sach nguoi du tieu chuan ung cu dai bieu QH, HDND hinh anh 1Ninh Bình tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Ngày 16/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Long An và Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng luật, đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch.

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết nhất trí lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Ninh Bình gồm 8 người; danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 85 người.

Danh sách những người ứng cử đảm bảo về cơ cấu, thành phần theo quy định. Ngay sau Hội nghị hiệp thương lần 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương, tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử.

Trong khi đó, theo Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc, đến ngày 13/4, 100% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã đã tổ chức xong Hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Kết quả, 10 người được giới thiệu ứng cử được cử tri tín nhiệm đạt 100%; 2 người tự ứng cử đều có tỷ lệ tín nhiệm thấp.   

Đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, có 95 người đạt tín nhiệm 100%; 1 người đạt tín nhiệm 99,2%; 1 người đạt tín nhiệm 98,7%; 1 người đạt tín nhiệm 96%; 1 đạt tín nhiệm 93% và 1 người đạt tín nhiệm dưới 50%.

Qua thực hiện các bước quy trình hiệp thương, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội của 2 người, 2 người không đạt tỷ lệ tín nhiệm của cử tri theo quy định; 14 người xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thống nhất lập danh sách 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV với cơ cấu: nữ 62,5%, ngoài Đảng 12,5%, trẻ tuổi 12,5%. Danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 85 người, với cơ cấu nữ đạt 44,7%, trẻ tuổi 37,6%, ngoài Đảng 12,9%, dân tộc 2,4%.

[Hiệp thương lần 3 chọn đại biểu Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH]

Tại tỉnh Phú Thọ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, thống nhất danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 10 người (chưa tính 3 người do Trung ương giới thiệu). Cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu Quốc hội gồm 6 người là nữ, 6 người là người dân tộc thiểu số, người trẻ dưới 40 tuổi là 7 và 4 người ngoài Đảng.

Hội nghị cũng thống nhất danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 113 người với cơ cấu, thành phần gồm 46 nữ, 12 người ngoài Đảng, 34 người dưới 40 tuổi, 12 người dân tộc thiểu số và 3 người tôn giáo.

Tỉnh Khánh Hòa lập danh sách chính thức gồm 10 người do địa phương giới thiệu đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 84 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 8 người có số phiếu tín nhiệm đạt 100%, 2 người có số phiếu tín nhiệm trên 98%. Trong số 10 ứng cử viên, có 3 nữ (tỷ lệ 30%), 1 người dân tộc thiểu số (tỷ lệ 10%), 1 người dưới 40 tuổi và 1 người tái ứng cử. Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa có 3 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu.

Đối với 87 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 – 2026, qua lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, có 86 người đạt tín nhiệm 100%, 1 người đạt tín nhiệm trên 90%. Tuy nhiên, có 3 người xin rút khỏi danh sách ứng cử vì lý do cá nhân và được chấp thuận.

Danh sách ứng cử chính thức còn 84 người; trong đó có 27 nữ (tỷ lệ 32,14%), 5 người dân tộc thiểu số (tỷ lệ 5,95%), 9 người ngoài Đảng (tỷ lệ 10,71%), 18 người tái cử (tỷ lệ 21,42%), 24 người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi), chiếm tỷ lệ 28,57%.

Căn cứ kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, tỉnh Long An có 14 người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, thị trấn đã tổ chức 14 hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm của cư tri nơi cư trú. Kết quả, 13/14 người ứng cử đạt 100%, 1 người đạt 98,5% sự tín nhiệm của cư tri nơi cư trú. Tất cả đều đủ điều kiện ứng cử theo điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba tổ chức ngày 16/4 đã nhất trí đơn xin rút, không tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội của 3 người, biểu quyết thống nhất thông qua danh sách 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 112 người ứng cử đạt 100% sự tín nhiệm của cư tri. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã nhất trí đơn xin rút, không tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của 14 người; biểu quyết thống nhất thông qua danh sách 98 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026./.

Lua chon, lap danh sach nguoi du tieu chuan ung cu dai bieu QH, HDND hinh anh 2Long An tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)