Nam Định bầu bổ sung các Phó Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh

Vũ Văn Đạt / (TTXVN/Vietnam+)
Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định đã bầu ông Nguyễn Phùng Hoan, sinh năm 1965, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
Nam Dinh bau bo sung cac Pho Chu tich HDND va UBND tinh hinh anh 1Toàn cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh minh họa. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Ngày 18/3, Kỳ họp thứ 17, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII đã tiến hành quy trình kiện toàn các chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Phùng Hoan, chuyển công tác khác; miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Trần Văn Công, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định nghỉ chế độ.

Tiếp đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định đã bầu ông Nguyễn Phùng Hoan (sinh năm 1965, quê quán huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu ông Trần Anh Dũng (sinh năm 1974, quê quán huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định; bầu bà Hà Lan Anh (sinh năm 1976, quê quán huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

[Nam Định giới thiệu những đại biểu tiêu biểu và đảm bảo cơ cấu]

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định cũng đã bầu bổ sung ông Đinh Xuân Hùng - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định làm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Như vậy, sau Kỳ họp thứ 17 diễn ra ngày 18/3, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 có 2 lãnh đạo chủ chốt gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Quốc Chỉnh và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Phùng Hoan.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định có 4 lãnh đạo chủ chốt gồm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Đình Nghị và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Lê Đoài, Trần Anh Dũng, Hà Lan Anh.

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định đã xem xét, thông qua chủ trương đầu tư, điều chỉnh một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; thông qua mức chi hỗ trợ công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; xem xét, thông qua việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định./.

Vũ Văn Đạt / (TTXVN/Vietnam+)