Nam Định bầu cử thêm đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã đúng quy định

Vũ Văn Đạt / (TTXVN/Vietnam+)
18 đơn vị bầu cử tại 16 xã, phường của Nam Định phải tổ chức bầu cử thêm đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã do trong Ngày Bầu cử 23/5 chưa bầu đủ số lượng đại biểu được ấn định.
Nam Dinh bau cu them dai bieu hoi dong nhan dan cap xa dung quy dinh hinh anh 1Cử tri ở Tổ bầu cử số 5, tổ dân phố Vị Dương, phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định bỏ phiếu bầu cử thêm đại biểu HĐND phường Mỹ Xá, khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Ngày 6/6, cử tri ở 18 đơn vị bầu cử tại 16 xã, phường của 6 huyện, thành phố, tỉnh Nam Định đã đến 20 khu vực bỏ phiếu để bầu cử thêm 32 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đơn vị bầu cử này phải tổ chức bầu cử thêm đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã do trong Ngày Bầu cử 23/5 chưa bầu đủ số lượng đại biểu được ấn định.

Ngay từ sáng sớm, cử tri ở tổ bầu cử số 5, tổ dân phố Vị Dương, phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định đã đến khu vực bỏ phiếu đặt tại Nhà văn hóa thôn Vị Dương để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình.

Tại khu vực bỏ phiếu này, phòng bỏ phiếu khá rộng. Tất cả các địa điểm từ nơi niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử thêm đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Mỹ Xá, khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026, bàn theo dõi danh sách và phát phiếu bầu, bàn viết phiếu bầu - nơi cử tri lựa chọn đại biểu, nơi bỏ phiếu đến bàn đóng dấu xác nhận cử tri đã bỏ phiếu được bố trí theo quy trình một chiều, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m giữa các cử tri đi bầu cử cũng như thành viên tổ bầu cử...

[Cuộc bầu cử khẳng định ý thức chính trị, niềm tin của nhân dân]

Ông Trần Đại Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử phường Mỹ Xá, cho biết theo quy định Hội đồng Nhân dân phường được bầu 22 đại biểu. Trong Ngày Bầu cử 23/5, cử tri đã bầu được 21 đại biểu, thiếu 1 đại biểu ở tổ bầu cử số 5, tổ dân phố Vị Dương.

Tổ bầu cử này có 4 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân phường để bầu lấy 2 đại biểu nhưng trong Ngày Bầu cử 23/5 mới bầu được 1 đại biểu, thiếu một đại biểu. Vì vậy, ngày 6/6, 1.500 cử tri ở đây đã đi bầu cử thêm 1 đại biểu trong số 3 ứng cử viên còn lại.

Để đảm bảo an toàn, Ủy ban bầu cử phường đã cử cán bộ xuống hỗ trợ, hướng dẫn cử tri thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đứng giãn cách, mỗi lượt vào phòng làm thủ tục nhận phiếu, bỏ phiếu chỉ từ 7-10 cử tri. Đến trưa cùng ngày đã có khá đông cử tri đi bỏ phiếu.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Nam Định, 18 đơn vị bầu cử của tỉnh phải bầu thêm đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã gồm: Huyện Xuân Trường 2 đơn vị bầu cử ở các xã: Xuân Thành và Thọ Nghiệp; huyện Trực Ninh 1 đơn vị bầu cử ở xã Trực Đạo; huyện Nam Trực 2 đơn vị bầu cử ở các xã: Đồng Sơn và Nghĩa An; huyện Hải Hậu 1 đơn vị bầu cử ở xã Hải An; thành phố Nam Định 1 đơn vị bầu cử ở phường Mỹ Xá; huyện Ý Yên 11 đơn vị bầu cử ở 9 xã gồm: Yên Thọ, Yên Nghĩa, Yên Phong, Yên Dương, Yên Bằng, Yên Khang, Yên Thắng, Yên Trị và Yên Phúc, trong đó, 2 xã Yên Khang và Yên Thắng có 2 đơn vị bầu cử, các xã còn lại có 1 đơn vị bầu cử phải bầu cử thêm đại biểu Hội đồng Nhân dân xã.

Trong Ngày Bầu cử 23/5, cử tri Nam Định đã bầu đủ 8/8 đại biểu Quốc hội khóa XV và 61/61 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo đúng thành phần, số lượng, cơ cấu. Cử tri Nam Định cũng đã bầu được 350/351 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 5.552/5.703 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn tỉnh có 1.438.258/1.449.953 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 99,19%; trong đó, 99 xã, phường, thị trấn có số lượng cử tri đi bầu đạt 100%; 124 xã, phường, thị trấn có số lượng cử tri đi bầu từ 90% đến dưới 100%; 3 xã, phường, thị trấn có số lượng cử tri đi bầu dưới 90%. Xã, phường, thị trấn có tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất là 76,70%. Tỉnh có 1.698 khu vực bỏ phiếu./.

Vũ Văn Đạt / (TTXVN/Vietnam+)