Nam Định phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân

Vũ Văn Đạt / (TTXVN/Vietnam+)
Ủy ban Bầu cử tỉnh Nam Định đánh giá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp, an toàn, đúng quy định.
Nam Dinh phat huy vai tro, trach nhiem cua nguoi dai bieu nhan dan hinh anh 1Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Ngày 17/6, tại Hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban Bầu cử tỉnh Nam Định cho biết cử tri đã bầu đủ 8/8 đại biểu Quốc hội; 61/61 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh; 350/351 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 5.566/5.703 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Nam Định đánh giá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp, an toàn, đúng quy định.

Tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã cơ bản đảm bảo theo quy định.

Cơ cấu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được bầu về tỷ lệ nữ, trẻ tuổi, tôn giáo, các thành phần xã hội cơ bản đảm bảo, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, tin tưởng của cử tri và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh.

Tại Nam Định không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải tổ chức bầu cử lại do có dưới 50% tổng số cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm quy định.

[Sự tham gia tích cực của nhân dân góp phần vào thành công của bầu cử]

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nam Định Phạm Gia Túc đề nghị các đại biểu vừa được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026, cần nỗ lực phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; xứng đáng với niềm tin, sự mong đợi của nhân dân và cử tri trong tỉnh; góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, phấn đấu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước.

Hội đồng Nhân dân các cấp phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nam Định yêu cầu, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả bầu cử.

Các cơ quan chuyên môn khẩn trương tham mưu, chuẩn bị chu đáo các nội dung, điều kiện tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân các cấp để bầu các chức danh Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân theo đúng quy định của pháp luật.

Ngay sau khi được kiện toàn, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp bắt tay ngay vào việc xây dựng và ban hành Quy chế làm việc theo hướng: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ cơ quan thực hiện, có thời hạn hoàn thành, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2021.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị đã tặng Bằng khen cho 71 tập thể, 57 cá nhân thuộc các địa phương, đơn vị trong tỉnh có thành tích xuất sắc trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Nam Định, trong Ngày bầu cử 23/5 đã có 1.438.258/1.449.953 cử tri trong tỉnh đi bỏ phiếu, đạt 99,19%; trong đó 99 xã, phường, thị trấn có số lượng cử tri đi bầu đạt 100%; 124 xã, phường, thị trấn có số lượng cử tri đi bầu từ 90% đến dưới 100%; 3 xã, phường, thị trấn có số lượng cử tri đi bầu dưới 90%.

Xã, phường, thị trấn có tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất là 76,70%. Toàn tỉnh có 1.698 khu vực bỏ phiếu./.

Vũ Văn Đạt / (TTXVN/Vietnam+)