Nam Định triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Vũ Văn Đạt / (TTXVN/Vietnam+)
Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhấn mạnh giới thiệu đại biểu phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu hợp lý, lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.
Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định tháng 9/2020. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Ngày 5/2, tại Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, do Tỉnh ủy Nam Định tổ chức, Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử với tinh thần dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh phải lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy tính dân chủ, tập trung, thống nhất trong công tác cán bộ; gắn kết quả nhân sự của Đại hội đảng bộ các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, có quan điểm lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định; xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Đặc biệt, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhấn mạnh, việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp phải đảm bảo theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương có thẩm quyền.

Các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử, đảm bảo các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo đúng quy định của pháp luật.

[Hà Nội giới thiệu 45 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV]

Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân; đồng thời động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử.

Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

Chính quyền địa phương, cơ quan chức năng có phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử và kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối; chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử.

Các Huyện ủy, Thành ủy thành lập Ban Chỉ đạo để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác bầu cử; làm tốt công tác giới thiệu người ứng cử ở địa phương; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp ở địa phương../.

Vũ Văn Đạt / (TTXVN/Vietnam+)