Ninh Thuận sẽ bầu 6 đại biểu Quốc hội và 50 đại biểu HĐND tỉnh

Công Thử / (TTXVN/Vietnam+)
Theo Quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Ninh Thuận được phân bổ sáu đại biểu; trong đó có bốn đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, hai đại biểu do Trung ương giới thiệu.
Ninh Thuan se bau 6 dai bieu Quoc hoi va 50 dai bieu HDND tinh hinh anh 1Các đại biểu biểu quyết về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Sáng 9/2, tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội dồng Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Ninh Thuận được phân bổ sáu đại biểu; trong đó có bốn đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, hai đại biểu do Trung ương giới thiệu. Trong số đại biểu Quốc hội cư trú và làm việc tại địa phương có ba đại biểu được cơ cấu gồm một đại biểu chủ chốt của tỉnh, một đại biểu chuyên trách và một đại biểu thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận cho biết dự kiến có 12 người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở tỉnh, trong đó ba đại biểu là người dân tộc thiểu số (một đại biểu là người dân tộc Chăm, hai đại biểu là người dân tộc Raglai), chiếm 25%; năm đại biểu là phụ nữ, chiếm 41,6%; một đại biểu là người ngoài Đảng, chiếm hơn 8% và một đại biểu tái cử (tái cử của địa phương), chiếm 16,6%.

[TP.HCM: Thống nhất dự kiến cơ cấu, số người ứng cử đại biểu Quốc hội]

Tại hội nghị, Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cũng dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng Nhân dân tỉnh đã quyết nghị tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI là 50; trong đó tám đại biểu thuộc các tổ chức chính trị (các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy), chiếm 16%; có chín đại biểu chuyên trách thường trực và thuộc các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chiếm 18%; có hai đại biểu của Ủy ban Nhân dân tỉnh (Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh), chiếm 4%; có năm đại biểu thuộc các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, chiếm 10%; có hai đại biểu thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang, chiếm 4%; có 10 đại biểu thuộc khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tôn giáo, tổ chức xã hội, chiếm 20%; các huyện, thành phố có chín đại biểu, chiếm 18% và các đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế có năm đại biểu, chiếm 10%.

Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Thuận, cho biết dự kiến, số người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI gồm 90 người, đảm bảo cơ cấu kết hợp, tương quan hợp lý với tỷ lệ dân số giữa các đơn vị hành chính trực thuộc./.

Công Thử / (TTXVN/Vietnam+)