Ông Thào Hồng Sơn tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang

Minh Tâm / (TTXVN/Vietnam+)
Ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII tái cử giữ chức vụ Chủ tịch HĐND khóa XVIII với số phiếu bầu đạt tỷ lệ 100%.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang Thào Hồng Sơn. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Ngày 25/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ Nhất để bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026 và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII Thào Hồng Sơn nhấn mạnh, Kỳ họp thứ Nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVIII là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử.

Đồng thời, xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVIII…

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thào Hồng Sơn đề nghị, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài, có uy tín, xứng đáng nhất để bầu giữ các chức vụ trọng trách trong bộ máy chính quyền. Đồng thời, tập trung nghiên cứu kỹ các tài liệu, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII (nhiệm kỳ 2016-2021) tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVIII (nhiệm kỳ 2021-2026) với số phiếu bầu đạt tỷ lệ 100%.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu các đồng chí là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII là Chúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII và đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

[Ninh Bình bầu các chức danh chủ chốt, Đắk Lắk tổng kết công tác bầu cử]

Kỳ họp cũng tiến hành bầu các đồng chí trưởng ban, phó trưởng ban các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang.

Cũng tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang (nhiệm kỳ 2016-2021) tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang (nhiệm kỳ 2021-2026).

Các đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVIII.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu 19 ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang là lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và bầu Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVIII thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang hứa nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và cử tri, nhân dân các dân tộc Hà Giang.

Đoàn kết, thống nhất, dân chủ hành động vì nhân dân; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Cụ thể hóa các chủ trương của cấp ủy Đảng thành các cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh; nâng cao đời sống, thu nhập của nhân dân.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang. Tăng cường tiếp xúc cử tri; thường xuyên liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của nhân dân; phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến, biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết.

Trước đó, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang và các đại biểu đã dâng hoa, báo công tại tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Tỉnh ủy; dâng hoa viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên./.

Minh Tâm / (TTXVN/Vietnam+)