Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND 6 địa phương

PV / (TTXVN/Vietnam+)
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Thừa Thiên-Huế.
Phe chuan ket qua bau Chu tich, Pho Chu tich HDND 6 dia phuong hinh anh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Thừa Thiên-Huế nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa phê chuẩn kết quả bầu: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương khóa X đối với ông Phạm Văn Chánh kể từ ngày 6/7/2021; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X đối với ông Thái Bảo kể từ ngày 2/7/2021; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV đối với ông Lưu Văn Trung kể từ ngày 30/6/2021; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X đối với ông Y Vinh Tơr kể từ ngày 30/6/2021; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa X đối với ông Trần Đức Quận kể từ ngày 1/7/2021; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế khóa VIII đối với ông Lê Trường Lưu kể từ ngày 28/6/2021.

[Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND của 14 địa phương]

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã phê chuẩn kết quả bầu: Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương khóa X đối với bà Nguyễn Trường Nhật Phượng kể từ ngày 6/7/2021; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X đối với bà Hoàng Thị Bích Hằng kể từ ngày 2/7/2021; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV đối với bà Mai Thị Xuân Trung và ông Y Quang BKrông kể từ ngày 30/6/2021; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X đối với ông Trần Phú Hùng kể từ ngày 30/6/2021; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa X đối với ông Tôn Thiện Đồng và ông K’ Mák kể từ ngày 1/7/2021; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế khóa VIII đối với bà Nguyễn Thị Ái Vân và ông Nguyễn Quang Tuấn kể từ ngày 28/6/2021./.

PV / (TTXVN/Vietnam+)