Phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND

(Vnews/Vietnam+)
Chiều 4/3, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 4/3, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam dự và chủ trì hội nghị.

 
(Vnews/Vietnam+)