[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vận động bầu cử tại Hải Phòng

(TTXVN/Vietnam+)
Ngày 10/5, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quốc gia tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử tại huyện Tiên Lãng và quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.
[Photo] Chu tich Quoc hoi Vuong Dinh Hue van dong bau cu tai Hai Phong hinh anh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Chu tich Quoc hoi Vuong Dinh Hue van dong bau cu tai Hai Phong hinh anh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trình bày chương trình hành động tại huyện Tiên Lãng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Chu tich Quoc hoi Vuong Dinh Hue van dong bau cu tai Hai Phong hinh anh 3Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trình bày chương trình hành động tại huyện Tiên Lãng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Chu tich Quoc hoi Vuong Dinh Hue van dong bau cu tai Hai Phong hinh anh 4Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trình bày chương trình hành động tại huyện Tiên Lãng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Chu tich Quoc hoi Vuong Dinh Hue van dong bau cu tai Hai Phong hinh anh 5Ông Vũ Minh Đức, cử tri huyện Tiên Lãng kiến nghị với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV quan tâm đầu tư đến việc nâng cấp hạ tầng, hệ thống thuỷ lợi huyện Tiên Lãng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Chu tich Quoc hoi Vuong Dinh Hue van dong bau cu tai Hai Phong hinh anh 6Ông Nguyễn Văn Điều, cử tri huyện Tiên Lãng kiến nghị với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV quan tâm đến việc thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Chu tich Quoc hoi Vuong Dinh Hue van dong bau cu tai Hai Phong hinh anh 7Bà Phạm Thị Xuân, cử tri huyện Tiên Lãng kiến nghị với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV về việc xây dựng nông thôn mới, quan tâm đến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Chu tich Quoc hoi Vuong Dinh Hue van dong bau cu tai Hai Phong hinh anh 8Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở quận Kiến An. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Chu tich Quoc hoi Vuong Dinh Hue van dong bau cu tai Hai Phong hinh anh 9Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương, hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở quận Kiến An. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Chu tich Quoc hoi Vuong Dinh Hue van dong bau cu tai Hai Phong hinh anh 10Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri quận Kiến An. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Chu tich Quoc hoi Vuong Dinh Hue van dong bau cu tai Hai Phong hinh anh 11Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri quận Kiến An. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Chu tich Quoc hoi Vuong Dinh Hue van dong bau cu tai Hai Phong hinh anh 12Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri quận Kiến An. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Chu tich Quoc hoi Vuong Dinh Hue van dong bau cu tai Hai Phong hinh anh 13Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trình bày chương trình hành động tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại quận Kiến An. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Chu tich Quoc hoi Vuong Dinh Hue van dong bau cu tai Hai Phong hinh anh 14Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trình bày chương trình hành động tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại quận Kiến An. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)