[Photo] Hậu Giang diễn tập phòng chống COVID-19 phục vụ bầu cử

(TTXVN/Vietnam+)
Ngày 18/5/2021, tỉnh Hậu Giang tổ chức diễn tập phòng chống COVID -19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.
[Photo] Hau Giang dien tap phong chong COVID-19 phuc vu bau cu hinh anh 1Diễn tập tình huống bầu cử tại khu cách ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
[Photo] Hau Giang dien tap phong chong COVID-19 phuc vu bau cu hinh anh 2Phun hóa chất khử khuẩn khu vực bỏ phiếu tại khu cách ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế sau khi hoàn tất công tác bầu cử. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
[Photo] Hau Giang dien tap phong chong COVID-19 phuc vu bau cu hinh anh 3Đo thân nhiệt cho cử tri vùng cách ly y tế trong khu dân cư (khu vực phong tỏa) trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
[Photo] Hau Giang dien tap phong chong COVID-19 phuc vu bau cu hinh anh 4Cử tri là nhân viên y tế trước khi bỏ phiếu bầu tại khu cách ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
[Photo] Hau Giang dien tap phong chong COVID-19 phuc vu bau cu hinh anh 5Tổ bầu cử lưu động di chuyển hòm phiếu phụ có khử khuẩn bằng tia cực tím đến cử tri đang thực hiện cách ly tại nhà. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
[Photo] Hau Giang dien tap phong chong COVID-19 phuc vu bau cu hinh anh 6Hình huống bầu cử tại khu cách ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
[Photo] Hau Giang dien tap phong chong COVID-19 phuc vu bau cu hinh anh 7Cử tri là người dân bỏ phiếu bầu tại khu cách ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
[Photo] Hau Giang dien tap phong chong COVID-19 phuc vu bau cu hinh anh 8Phun hóa chất khử khuẩn khu vực bỏ phiếu tại vùng cách ly y tế trong khu dân cư (khu vực phong tỏa) sau khi hoàn tất công tác bầu cử. Ảnh: Duy Khương - TTXVN
[Photo] Hau Giang dien tap phong chong COVID-19 phuc vu bau cu hinh anh 9Tình huống cử tri là nhân viên y tế bỏ phiếu bầu tại khu cách ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
[Photo] Hau Giang dien tap phong chong COVID-19 phuc vu bau cu hinh anh 10Sát khuẩn phiếu cử tri vùng cách ly y tế trong khu dân cư (khu vực phong tỏa) sau khi bỏ phiếu bầu cử xong. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
[Photo] Hau Giang dien tap phong chong COVID-19 phuc vu bau cu hinh anh 11Tổ chức bầu cử tại khu cách ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
[Photo] Hau Giang dien tap phong chong COVID-19 phuc vu bau cu hinh anh 12Cử tri vùng cách ly y tế trong khu dân cư (khu vực phong tỏa) tham gia bỏ phiếu bầu cử. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
[Photo] Hau Giang dien tap phong chong COVID-19 phuc vu bau cu hinh anh 13Cử tri vùng cách ly y tế trong khu dân cư (khu vực phong tỏa) tham gia bỏ phiếu bầu cử. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
[Photo] Hau Giang dien tap phong chong COVID-19 phuc vu bau cu hinh anh 14Phun hóa chất khử khuẩn khu vực bỏ phiếu tại vùng cách ly y tế trong khu dân cư (khu vực phong tỏa) sau khi hoàn tất công tác bầu cử. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
[Photo] Hau Giang dien tap phong chong COVID-19 phuc vu bau cu hinh anh 15Tổ bầu cử lưu động di chuyển hòm phiếu phụ có khử khuẩn bằng tia cực tím đến cử tri đang thực hiện cách ly tại nhà. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
[Photo] Hau Giang dien tap phong chong COVID-19 phuc vu bau cu hinh anh 16Cử tri đang thực hiện cách ly tại nhà tham gia bầu cử với thùng phiếu phụ được đưa tới tận nhà. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
[Photo] Hau Giang dien tap phong chong COVID-19 phuc vu bau cu hinh anh 17Phun hóa chất khử khuẩn tại khu vực bỏ phiếu cố định sau khi phát hiện trường hợp có thân nhiệt cao phải cách ly. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
[Photo] Hau Giang dien tap phong chong COVID-19 phuc vu bau cu hinh anh 18Rửa tay sát khuẩn cử tri tại khu vực bỏ phiếu cố định trước khi bỏ phiếu bầu cử. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
[Photo] Hau Giang dien tap phong chong COVID-19 phuc vu bau cu hinh anh 19Đo thân nhiệt cử tri tại khu vực bỏ phiếu cố định trước khi bỏ phiếu bầu cử. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)