QH thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

(TTXVN/Vietnam+)
Sáng 23/7, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hệ thống biểu quyết điện tử.
QH thong qua Nghi quyet ve co cau to chuc Chinh phu nhiem ky 2021-2026 hinh anh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch điều hành phiên họp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
QH thong qua Nghi quyet ve co cau to chuc Chinh phu nhiem ky 2021-2026 hinh anh 2Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tại phiên họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
QH thong qua Nghi quyet ve co cau to chuc Chinh phu nhiem ky 2021-2026 hinh anh 3Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
QH thong qua Nghi quyet ve co cau to chuc Chinh phu nhiem ky 2021-2026 hinh anh 4Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
QH thong qua Nghi quyet ve co cau to chuc Chinh phu nhiem ky 2021-2026 hinh anh 5Quang cảnh phiên họp sáng 23/7. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
QH thong qua Nghi quyet ve co cau to chuc Chinh phu nhiem ky 2021-2026 hinh anh 6Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
QH thong qua Nghi quyet ve co cau to chuc Chinh phu nhiem ky 2021-2026 hinh anh 7Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
QH thong qua Nghi quyet ve co cau to chuc Chinh phu nhiem ky 2021-2026 hinh anh 8Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
QH thong qua Nghi quyet ve co cau to chuc Chinh phu nhiem ky 2021-2026 hinh anh 9Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang tại phiên họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
QH thong qua Nghi quyet ve co cau to chuc Chinh phu nhiem ky 2021-2026 hinh anh 10Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)