Quảng Ninh: Ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND có chất lượng cao

Văn Đức / (TTXVN/Vietnam+)
Trong số ứng cử viên đại biểu Quốc hội có 14,29% là tiến sỹ, 64,29% thạc sỹ, 21,42% cử nhân, còn trong số ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có 4,55% tiến sỹ, 55,45% thạc sỹ, 33,64% cử nhân.
Quang Ninh: Ung cu vien dai bieu Quoc hoi va HDND co chat luong cao hinh anh 1Tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin về công tác bầu cử. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Chất lượng các ứng viên đạt cao, 5 “cơ cấu cứng” về tỷ lệ các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Quảng Ninh đều cao hơn so với nhiệm kỳ trước và cao hơn so với yêu cầu của Trung ương.

Bà Lê Thị Kim Cúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh, đã cho biết thông tin trên tại cuộc họp báo về công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh tổ chức vào ngày 22/4.

Sau hội nghị hiệp thương lần ba, Quảng Ninh có 14 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, 110 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 692 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 6.232 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã.

Về trình độ chuyên môn, trong số ứng cử viên đại biểu Quốc hội có 14,29% là tiến sỹ, 64,29% thạc sỹ, 21,42% cử nhân. Trong số ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có 4,55% tiến sỹ, 55,45% thạc sỹ, 33,64% cử nhân...

Tỷ lệ nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp của tỉnh Quảng Ninh đạt từ 42,86-50%, cao hơn so với nhiệm kỳ cũ là 20-48%.

[Hội đồng Bầu cử quốc gia - cơ quan tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử]

Ứng cử viên ngoài đảng đạt từ 16,36% đến hơn 20%; ứng cử viên là người có đạo và dân tộc thiểu số đều cao hơn so với nhiệm kỳ trước.

Ứng cử viên trẻ tuổi ở Hội đồng Nhân dân tỉnh chiếm tới 43,64%, ở Hội đồng Nhân dân cấp huyện là 44,8%, ở Hội đồng Nhân dân cấp xã là 47,51%, còn trong nhiệm kỳ trước con số tương ứng là 24,8%, 33,07% và 36,98%.

Từ ngày 7/4, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã thực hiện việc niêm yết danh sách cử tri (sớm hơn 6 ngày so với thời gian Luật định) nhằm phát huy dân chủ, tạo điều kiện để cử tri có thêm thời gian kiểm tra, giám sát, phát hiện và kiến nghị, phản ánh những sơ suất, sai sót về danh sách, quyền bầu cử của cử tri.

Tính đến ngày 17/4, toàn tỉnh có 933.956 cử tri, trong đó cử tri 18 tuổi lần đầu đi bỏ phiếu là 5.353 người; cử tri trên 80 tuổi là 25.843 người.

Đến nay, danh sách cử tri đã được niêm yết công khai tại trụ sở 177 xã, phường, thị trấn và 1.438 khu vực bỏ phiếu trong tỉnh, đảm bảo sự thuận tiện cho cử tri quan sát, theo dõi; Ủy ban Bầu cử tỉnh đã quy định mẫu bảng niêm yết để thống nhất thực hiện trong toàn tỉnh./.

Văn Đức / (TTXVN/Vietnam+)