Quốc hội: Bám sát yêu cầu thực tiễn, hành động nhanh nhạy, kịp thời

PV / (TTXVN/Vietnam+)
Sau 9 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trong ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ nhất (28/7), Quốc hội tiến hành công tác nhân sự và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Liên quan đến công tác nhân sự, buổi sáng, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ. Theo đó, cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có 27 thành viên, gồm: Thủ tướng Chính phủ; 4 Phó Thủ tướng Chính phủ; 18 Bộ trưởng; 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Nghị quyết nêu rõ: Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với các ông, bà: Nguyễn Văn Dũng, Ngô Tiến Hùng, Nguyễn Biên Thùy và Đào Thị Minh Thủy. Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước bổ nhiệm các ông, bà nói trên làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2021.

Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Đặc biệt, Quốc hội khóa XV thông qua 2 Nghị quyết quan trọng liên quan đến đời sống dân sinh. Đó là Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

[Toàn văn Bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ nhất của Chủ tịch Quốc hội]

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đặt ra những mục tiêu cụ thể như: Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm. 30% huyện nghèo, 30% xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn. Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 tối thiểu là 75.000 tỷ đồng.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đặt ra những mục tiêu cụ thể đến năm 2025 như: Phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, không còn xã dưới 15 tiêu chí; tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã, huyện, tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

Trong phiên làm việc chiều 28/7, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam và Lê Văn Thành; Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Sau 9 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Phiên bế mạc diễn ra chiều nay đã được truyền hình, phát thanh trực tiếp để đồng bào, cử tri theo dõi.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ: Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, diễn ra trong hoàn cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp.

Trước tình hình đó, Quốc hội đã thống nhất cao quyết nghị rút ngắn thời gian kỳ họp 8 ngày so với dự kiến; đồng thời trên cơ sở chỉ đạo của Tổng Bí thư và của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề xuất và phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh chương trình, thảo luận và bổ sung vào Nghị quyết chung của kỳ họp những biện pháp cấp bách chỉ áp dụng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và chỉ giới hạn trong một thời gian nhất định nhằm tạo cơ sở pháp lý, tăng tính chủ động cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các địa phương, kịp thời đáp ứng công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch, kể cả khi tình huống dịch bệnh phức tạp hơn có thể phát sinh trong thời gian tới.

Điều đó cho thấy, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã lắng nghe hơi thở của cuộc sống, bám sát yêu cầu thực tiễn, hành động nhanh nhạy, kịp thời, cùng chia sẻ, sát cánh, đồng hành với cả hệ thống chính trị, các cơ quan hữu quan vì mục tiêu trước hết và trên hết là chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, thành công của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV là sự khởi đầu tốt đẹp cho nhiệm kỳ mới. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, thấm nhuần các nhiệm vụ trọng tâm, những định hướng lớn quan trọng trong Bài phát biểu tại phiên khai mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã được xây dựng công phu, với tinh thần luôn đổi mới, tự hoàn thiện, phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của cả hệ thống chính trị; sự chung sức, đồng lòng, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân, cử tri cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế, Quốc hội khóa XV chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

Trong phiên bế mạc, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV./.

PV / (TTXVN/Vietnam+)