Quốc hội khóa IX: Thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước

(TTXVN/Vietnam+)
Quốc hội khóa IX đóng góp vai trò quan trọng trong việc thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, Chiến lược ổn định và phát triển KT-XH, đường lối đổi mới của Đảng.
Quoc hoi khoa IX: The che hoa Cuong linh xay dung dat nuoc hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Quốc hội khóa IX đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế-xã hội, đường lối đổi mới của Ðảng theo tinh thần của Hiến pháp năm 1992 và Nghị quyết của Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ VII.

Quốc hội khóa IX kéo dài 5 năm (1992-1997) với 11 kỳ họp./.

 
(TTXVN/Vietnam+)