Quy định về công bố kết quả bầu cử, xác nhận tư cách người trúng cử

Trần Phương / (TTXVN/Vietnam+)
Cả hệ thống chính trị và toàn dân đang tích cực chuẩn bị mọi mặt để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, công khai, minh bạch, đạt kết quả tốt đẹp.
Pano tuyên truyền về ngày bầu cử ở phường Tân An, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh). (Ảnh: TTXVN phát)

Chủ nhật ngày 23/5/2021 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hướng về sự kiện trọng đại này, cùng với các cơ quan tổ chức bầu cử, cả hệ thống chính trị và toàn dân đang tích cực chuẩn bị mọi mặt để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, công khai, minh bạch, đạt kết quả tốt đẹp.

Thời gian công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử các cấp

Hội đồng Bầu cử quốc gia căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh chậm nhất là ngày 12/6/2021 (hoặc 20 ngày sau ngày bầu cử).

Ủy ban Bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh chậm nhất là ngày 2/6/2021 (hoặc 10 ngày sau ngày bầu cử).

[Khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương]

Ủy ban Bầu cử ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện chậm nhất là ngày 2/6/2021 (hoặc 10 ngày sau ngày bầu cử).

Ủy ban Bầu cử ở xã, phường, thị trấn căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã chậm nhất là ngày 2/6/2021 (hoặc 10 ngày sau ngày bầu cử).

Căn cứ xác nhận tư cách của người trúng cử

Căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, cấp Giấy chứng nhận đại biểu Quốc hội khóa XV cho người trúng cử và báo cáo Quốc hội khóa XV về kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội.

Căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 ở cấp mình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Bầu cử các cấp tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp mà mình chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử, cấp Giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 cho người trúng cử và báo cáo Hội đồng Nhân dân khóa mới về kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tại kỳ họp đầu tiên của Hội đồng Nhân dân.

Trường hợp có đơn thư tố cáo đối với người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nhưng chưa có kết luận, kết quả xác minh, trả lời chính thức của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, thì Ủy ban Bầu cử các cấp vẫn tiến hành việc xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở cấp mình căn cứ vào các tài liệu, kết luận hiện có.

Các nội dung tố cáo chưa có kết luận hoặc chưa được giải quyết được chuyển cho Thường trực Hội đồng Nhân dân khóa mới để tiếp tục xem xét, gỉải quyết theo thẩm quyền.

Trường hợp cơ quan chức năng đã có kết luận kiểm tra khẳng định người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân có vi phạm và bị xử lý kỷ luật với hình thức từ khiển trách trở lên thì Ủy ban Bầu cử cần xem xét, đánh giá cụ thể về tính chất, mức độ của hành vi vi phạm.

Quy dinh ve cong bo ket qua bau cu, xac nhan tu cach nguoi trung cu hinh anh 1Cử tri phường 2, thành phố Cà Mau xem danh sách, tiểu sử những người ứng cử. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Nếu đó là hành vi vi phạm pháp luật, không phù hợp với tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng Nhân dân đã được quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Ủy ban Bầu cử không công nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân đối với người này.

Trường hợp sau khi người trúng cử đã được xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân mà cơ quan chức năng mới có kết luận khẳng định người này có vi phạm pháp luật, không đáp ứng đủ tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng Nhân dân, không xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì Thường trực Hội đồng Nhân dân khóa mới sẽ xem xét, quyết định việc tự mình báo cáo để Hội đồng Nhân dân bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân hoặc theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp báo cáo để cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân đối với người có vi phạm theo quy định tại Điều 102 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử

Theo Công văn số 644/HĐBCQG-VPHĐBCQG ngày 5/5/2021, việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc thẩm quyền của Ủy ban bầu cử cùng cấp và được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 86 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong cả nước thuộc thẩm quyền của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 86 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Do đó, Ủy ban Bầu cử ở các tỉnh, thành phố không được công bố vào đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương mình trước khi Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội trong cả nước./.

Trần Phương / (TTXVN/Vietnam+)