Số lượng ĐBQH khóa XV ở Trung ương được phân bổ như thế nào?

Thanh Trà / (Vietnam+)
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định số lượng đại biểu ở các cơ quan trung ương là 207 đại biểu (41,4%) được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
So luong DBQH khoa XV o Trung uong duoc phan bo nhu the nao? hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Theo khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định số lượng đại biểu ở các cơ quan trung ương là 207 đại biểu (41,4%) được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị như sau:

- Các cơ quan Đảng : 10 đại biểu (2,0%).

- Cơ quan Chủ tịch nước : 03 đại biểu (0,6%).

- Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương): 133 đại biểu (26,6%).

- Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an): 15 đại biểu (3,0%).

- Lực lượng vũ trang:

+ Quân đội (cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng và lĩnh vực trọng yếu): 12 đại biểu (2,4%);

+ Công an: 02 đại biểu (0,4%).

- Tòa án Nhân dân tối cao : 01 đại biểu (0,2%).

- Viện kiểm sát Nhân dân tối cao: 01 đại biểu (0,2%).

- Kiểm toán nhà nước : 01 đại biểu (0,2%).

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên: 29 đại biểu (5,8%)./.

Thanh Trà / (Vietnam+)