Sơn La: Hiệp thương thống nhất cơ cấu 7 đại biểu Quốc hội khóa XV

PV / (TTXVN/Vietnam+)
Dự kiến, số lượng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Sơn La là 7 người; trong đó, 3 đại biểu Quốc hội ở các cơ quan Trung ương; 4 đại biểu Quốc hội ở địa phương.
Son La: Hiep thuong thong nhat co cau 7 dai bieu Quoc hoi khoa XV hinh anh 1Toàn cảnh Hội nghị. (Nguồn: vov.vn)

Ngày 5/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kiến, số lượng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Sơn La là 7 người; trong đó, 3 đại biểu Quốc hội ở các cơ quan Trung ương; 4 đại biểu Quốc hội ở địa phương.

Cơ cấu định hướng khung làm căn cứ để giới thiệu ứng cử gồm: Lãnh đạo chủ chốt ở tỉnh 1 đại biểu, đại biểu chuyên trách 1 người, đại biểu Mặt trận Tổ quốc hoặc khối cơ quan 1 người.

Cơ cấu kết hợp do địa phương giới thiệu ứng cử 10 người. Dân tộc Kinh giới thiệu ứng cử 2 người. Dân tộc thiểu số giới thiệu ứng cử 8 người. Phụ nữ giới thiệu ứng cử 4 người. Đại biểu ngoài Đảng giới thiệu ứng cử 1 người.

Theo báo cáo, dự kiến Sơn La giới thiệu 122 người để bầu 65 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, giảm 7 đại biểu so với số đại biểu đã được bầu nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại biểu được giới thiệu ứng cử dưới 40 tuổi là 17 người để bầu 12 đại biểu; phụ nữ giới thiệu 40 người để bầu 21 đại biểu; ngoài Đảng giới thiệu 12 người để bầu 5 đại biểu; đại biểu Hội đồng Nhân dân tái cử từ 20 đại biểu trở lên.

Việc giới thiệu bảo đảm tỷ lệ hợp lý số đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu là người dân tộc thiểu số, phù hợp với đặc điểm, cơ cấu dân số của từng địa phương.

[Hà Giang thông qua số người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp]

Về cơ cấu đại biểu Hội đồng Nhân dân là cán bộ, công chức công tác tại tỉnh dự kiến 31 người; số lượng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham gia đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến 29 đại biểu; số lượng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham gia đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến 10 đại biểu.

Các cơ quan khối Đảng giới thiệu 6 người; thường trực, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV 9 người; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh 1 người; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 3 người; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh 5 người; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các thành viên 5 người; lực lượng vũ trang 3 người; các huyện, thành phố và các sở 91 người.

Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La Vi Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị các địa phương và thủ trưởng các cơ quan lựa chọn những đại biểu đảm bảo đủ tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, giới thiệu Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương đưa vào danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV.

Sau Hội nghị lần này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ có thông báo hướng dẫn các bước tiếp theo đúng quy trình, để công tác bầu cử đạt kết quả cao nhất./.

PV / (TTXVN/Vietnam+)