Sơn La kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND và UBND

Nguyễn Cường / (TTXVN/Vietnam+)
Ông Nguyễn Thái Hưng tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, ông Hoàng Quốc Khánh tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La khóa XV.
Son La kien toan cac chuc danh lanh dao chu chot HDND va UBND hinh anh 1Tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, Phó Chủ tịch cùng các Trưởng ban của HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Ngày 25/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ động, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể và trước nhân dân, nhằm đáp ứng nguyện vọng, sự mong đợi của cử tri trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, lần thứ XV đã đề ra; xây dựng tỉnh Sơn La phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Hoạt động của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 chú trọng đến vấn đề cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động; thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế-xã hội; chất lượng ban hành các loại văn bản, đảm bảo đúng luật, đúng thẩm quyền, sát thực, khả thi và phải phù hợp với yêu cầu phát triển chung của tỉnh trong từng giai đoạn cụ thể, phù hợp với chiến lược về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở.

Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XV tăng cường các hoạt động nghiên cứu, rà soát, bổ sung, ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động khảo sát, giám sát của các cơ quan dân cử, đảm bảo giữ vững kỷ cương pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

[Ông Thào Hồng Sơn tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang]

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cũng đề nghị mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục hoàn thiện hơn nữa chương trình hành động của cá nhân, đúng chức trách, nhiệm vụ được phân công, sát với thực tiễn và hướng về cơ sở, nhất là ở những nơi mà đại biểu đang công tác, đại biểu đã tham gia ứng cử và ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đề xuất các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương gắn với việc thực hiện các chính sách xã hội, chương trình giảm nghèo bền vững.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh liên hệ mật thiết với nhân dân, chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội tổ chức tốt các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri, thực sự xứng đáng là người đại biểu của nhân dân, vì nhân dân.

Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban bầu cử tỉnh Sơn La đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở tỉnh Sơn La đã thành công tốt đẹp.

Cử tri tỉnh Sơn La đã bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội, 65 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh; 405 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, thành phố và 4.590 đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, phường, thị trấn. Đây là những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh Sơn La.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La đã bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; các Trưởng ban và Phó Trưởng các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh; thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng Nhân dân tỉnh và quyết định số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La khóa XV.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La cũng đã bầu Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và 21 Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La khóa XV.

Ngoài ra, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La đã nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La./.

Nguyễn Cường / (TTXVN/Vietnam+)