Từ khóa: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng