Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử Quốc hội và HĐND

Hiền Hạnh / (TTXVN/Vietnam+)
Trong thời gian diễn ra bầu cử, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền, vận động bầu cử từ khi triển khai, tổ chức bầu cử đến khi kết thúc cuộc bầu cử.
Tap huan cong tac kiem tra, giam sat bau cu Quoc hoi va HDND hinh anh 1Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Sáng 23/2, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự có các đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội cùng hơn 7.000 đại biểu tại 64 điểm cầu trên cả nước.

Chín nội dung cơ bản trong thực hiện kiểm tra, giám sát bầu cử

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã được phổ biến chuyên đề "Công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp."

Việc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tập trung vào chín nội dung cơ bản gồm giám sát việc thành lập, hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; kiểm tra, giám sát việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử diễn ra từ ngày 22/2/2021 đến 17 giờ ngày 14/3/2021; kiểm tra, giám sát việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử diễn ra từ ngày 20/3-13/4/2021; giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri trong thời gian từ ngày 13/4-23/5/2021; giám sát việc lập, niêm yết danh sách những người ứng cử từ ngày 23/4-13/5/2021...

Trong thời gian diễn ra bầu cử, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền, vận động bầu cử từ khi triển khai, tổ chức bầu cử đến khi kết thúc cuộc bầu cử; giám sát trình tự bỏ phiếu, việc kiểm phiếu từ 5 giờ đến 21 giờ ngày 23/5/2021.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến hành kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử từ ngày 17/2-30/6/2021 và kiểm tra việc triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát bầu cử.

[Dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV]

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc chung trong công tác bầu cử ở địa phương. Chia sẻ với các ý kiến của đại biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực lưu ý Mặt trận các cấp cần linh hoạt trong quá trình thực hiện và triển khai hoạt động giám sát phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo đúng luật, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để tránh hiện tượng đi bầu cử hộ.

Mặt trận các cấp cần khách quan, công tâm, chặt chẽ trong việc kiểm tra lý lịch đại biểu để lựa chọn được những người xứng đáng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoạt động kiểm tra, giám sát bầu cử phải tiến hành kịp thời, hiệu quả, đúng nội dung

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương gặp khó khăn trong thực hiện các nhiệm vụ về bầu cử, song với sự nỗ lực của các cấp, ngành, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở Trung ương và địa phương vẫn diễn ra dân chủ, đúng luật, đảm bảo thời gian theo quy định.

Ở cấp Trung ương, ngày 4/2/2021, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Tính đến hết ngày 17/2/2021, tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước cũng đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

Tap huan cong tac kiem tra, giam sat bau cu Quoc hoi va HDND hinh anh 2Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát biểu khai mạc. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

“Trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổng hợp biên bản hội nghị và các kiến nghị của Đoàn Chủ tịch chuyển đến Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm thời gian theo quy định của pháp luật," ông A Lềnh cho biết.

Theo ông Hầu A Lềnh, trong công tác bầu cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có các quyền và trách nhiệm quan trọng như tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân; tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử; phối hợp với các cơ quan tổ chức hội nghị cử tri ở cấp xã, các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử; tham gia tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện pháp luật về bầu cử; thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát công tác bầu cử...

Việc kiểm tra, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử tại các địa phương, qua đó phát hiện khó khăn, vướng mắc, những vi phạm pháp luật về bầu cử để hướng dẫn hoặc đề xuất với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biện pháp khắc phục kịp thời, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử thật sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của toàn dân.

Nhấn mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát bầu cử phải được tiến hành kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả, đúng nội dung, tiến độ theo kế hoạch, ông Hầu A Lềnh yêu cầu trong quá trình tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát, tổ chức Mặt trận các cấp cần bảo đảm thực hiện đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; bám sát các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Việt Nam và cơ quan, tổ chức liên quan.

Nếu phát hiện những việc làm chưa đúng quy định hay hành vi vi phạm pháp luật, Mặt trận các cấp phải thông tin, phản ánh, kiến nghị kịp thời đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết, khắc phục ngay; không tự ý xử lý những vấn đề không thuộc thẩm quyền và chức năng của cơ quan Mặt trận các cấp./.

Hiền Hạnh / (TTXVN/Vietnam+)