Thái Nguyên đảm bảo công tác bầu cử song hành thực hiện mục tiêu kép

Thu Hằng / (TTXVN/Vietnam+)
Công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 tại các địa phương, đơn vị đã hoàn thành trước tiến độ...
Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc tại tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Ngày 23/3, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Thái Nguyên.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên, công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 tại các địa phương, đơn vị đã hoàn thành trước tiến độ, bảo đảm chất lượng và quy định của pháp luật.

Theo đó, 9/9 đơn vị cấp huyện, thành phố, thị xã và 178/178 đơn vị cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thành lập Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử và đang thành lập Tổ bầu cử. Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã thành lập 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và 27 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tỉnh cũng đã kiện toàn 88 Ban bầu cử cấp huyện và 1.358 Ban bầu cử cấp xã. Dự kiến toàn tỉnh có 1.415 khu vực bỏ phiếu, tương ứng với 1.415 tổ bầu cử. Qua hai lần hiệp thương, tỉnh Thái Nguyên đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 17 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 132 người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến, hướng dẫn việc lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

[Thái Nguyên thống nhất cơ cấu người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND]

Đến nay, tỉnh Thái Nguyên chưa tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử, người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát bầu cử được cơ quan liên quan của tỉnh triển khai theo đúng quy định của pháp luật. Tại tỉnh chưa phát sinh vướng mắc trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Tại buổi làm việc, đại diện tỉnh Thái Nguyên nêu ý kiến cần có hướng dẫn đầy đủ các nội dung tồn tại, vướng mắc phát sinh trên cả nước gửi cho địa phương để thống nhất thực hiện; quan tâm phân bổ kinh phí của Trung ương để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai hoạt động bầu cử...

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực - Trưởng đoàn công tác đánh giá cao việc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Thái Nguyên thời gian qua.

Thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Ngoài ra, tỉnh cần chú trọng hoàn thiện danh sách, hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Trước mắt, tỉnh cần chuẩn bị tốt Hội nghị hiệp thương lần ba để chốt danh sách người ứng cử, đảm bảo tiêu chí về danh sách, cơ cấu, số lượng, thành phần. Tỉnh cũng cần làm tốt công tác tập huấn hoạt động cho các tổ bầu cử, lập phương án đảm bảo công tác an ninh và công tác phòng, chống dịch trong suốt quá trình diễn ra bầu cử.

Đặc biệt, tỉnh Thái Nguyên đảm bảo công tác chuẩn bị bầu cử song hành cùng thực hiện nhiệm vụ mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế-xã hội.

Trước đó, Đoàn giám sát đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại địa bàn huyện Phú Lương./.

Thu Hằng / (TTXVN/Vietnam+)