Thêm nhiều địa phương thỏa thuận xong danh sách sơ bộ người ứng cử

(TTXVN/Vietnam+)
Quảng Ninh, Lào Cai, Quảng Nam, Bình Dương, Đồng Tháp tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai tại để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh.
Them nhieu dia phuong thoa thuan xong danh sach so bo nguoi ung cu hinh anh 1Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai. (Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN)

Ngày 18/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam các tỉnh: Quảng Ninh, Lào Cai, Quảng Nam, Bình Dương, Đồng Tháp đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quảng Ninh, kết quả sau hội nghị hiệp thương lần 2, danh sách các người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được rút lại tương ứng lần lượt là 20 người và 165 người.

Trước đó, tính đến thời điểm bàn giao danh sách trích ngang, hồ sơ người ứng cử cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh ngày 15/3, số người ứng cử đại biểu Quốc hội là 32 và số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh là 284.

Trong số danh sách sơ bộ 20 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, có 16 người ứng cử cư trú, làm việc tại tỉnh và 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu về. Cơ cấu và thành phần gồm: 6 nữ, 3 người ngoài Đảng và 2 người tái cử.

Cơ cấu danh sách sơ bộ 165 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước cấp tỉnh là 41 người; lực lượng vũ trang 6 người; các tổ chức kinh tế và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn bàn 2 người; các đơn vị hành chính cấp dưới 115 người.

Về cơ cấu, 90 nữ (54,5%); ngoài Đảng 44 người (26,6%); tôn giáo 7 người (0,42%); tái cử 30 người (40%); tuổi trẻ dưới 40 tuổi là 77 người (46,7%).

Theo dự kiến, từ ngày 21/3-13/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, phường sẽ tiến hành trao đổi với cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử để tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác đối với người ứng cử và tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quảng Ninh được bầu 8 đại biểu Quốc hội khóa XV và 66 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Lào Cai, các đại biểu đã thảo luận thêm về cơ cấu thành phần, độ tuổi của người ứng cử để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

100% đại biểu biểu quyết thông qua danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, gồm 12 người (trong đó có 9 nam, 3 nữ; dân tộc thiểu số 33,3% và trẻ tuổi chiếm 25%).

[Đoàn Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần 2]

Các đại biểu cũng đã tiến hành biểu quyết, nhất trí thông qua danh sách giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 120 người. Cơ cấu thành phần bao gồm 66 nam, 54 nữ, dân tộc Kinh chiếm 46,66%, tái cử 22 người, ngoài Đảng 22 người, trẻ tuổi chiếm 35,83%.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phổ biến hướng dẫn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quảng Nam, các đại biểu đã thảo luận, nhất trí lập danh sách sơ bộ 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 97 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, trong số 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội có 2 người ngoài Đảng (chiếm 18,18%), 5 nữ (chiếm 45,45%), 2 người là đồng bào dân tộc Cơtu (chiếm 18,18%) và 1 người tái cử (chiếm 9,1%), có 1 người tự ứng cử.

Them nhieu dia phuong thoa thuan xong danh sach so bo nguoi ung cu hinh anh 2Các đại biểu biểu quyết đồng ý danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Trong số 97 người ứng cử Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X có 46 nữ (chiếm 47,4%), 16 người ngoài Đảng (chiếm 16,5%), 32 người dưới 40 tuổi, 12 là người đồng bào dân tộc thiểu số, 29 người tái cử; có 43 người trình độ trên đại học, 52 người có trình độ đại học và 32 người dưới đại học.

Tại Bình Dương, căn cứ vào các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, kết quả thỏa thuận tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thống nhất danh sách sơ bộ 16 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và 121 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, tất cả những người ứng cử Quốc hội đều đạt tín nhiệm 100% từ cử tri nơi công tác, nơi làm việc. Trong đó, có 7 nữ, 5 người dưới 40 tuổi và 3 người tái cử.

Đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, 117 người được 96 cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đều đạt tín nhiệm từ 98% đến 100% từ cử tri nơi công tác. Cùng với 4 người tự ứng cử (số dư 3 người), tổng cộng có 121 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, dự kiến thực hiện từ ngày 21/3 đến ngày 13/4.

Sau khi hoàn tất sẽ tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, dự kiến vào khoảng giữa tháng 4 để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Đồng Tháp, các đại biểu đã thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 11 người và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 là 100 người. 

Trong số 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có cơ cấu gồm: 7 nữ, 4 người dưới 40 tuổi, ngoài Đảng 1 người, tái cử 3 người.

Cơ cấu những người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: 39 nữ, 26 người dưới 40 tuổi, ngoài Đảng 12 người, tái cử 27 người.

Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 hoàn thành trước ngày 9/4/2021 và hoàn thành hiệp thương lần thứ ba trước ngày 18/4/2021./.

(TTXVN/Vietnam+)