Thống nhất cao danh sách ứng cử viên đủ điều kiện tham gia ứng cử

(TTXVN/Vietnam+)
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiều địa phương đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân.
Thong nhat cao danh sach ung cu vien du dieu kien tham gia ung cu hinh anh 1Ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Ngày 16/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiều địa phương đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Thái Nguyên, căn cứ số lượng, cơ cấu và thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội nghị đã thống nhất danh sách giới thiệu 13 người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó có 10 người do địa phương giới thiệu và 3 người do Trung ương giới thiệu.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, lựa chọn và biểu quyết thống nhất lập danh sách 105 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 với cơ cấu người dân tộc thiểu số 29,5%, nữ 44,7%, tuổi trẻ 31,4%, ngoài Đảng 9,5% và tái ứng cử 27,6%.

Sau hội nghị hiệp thương lần 3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên sẽ tiến hành các bước để những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện việc vận động bầu cử.

Tại Quảng Ninh, 100% đại biểu tham dự hội nghị đã thống nhất danh sách giới thiệu 10 người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội (chưa tính 4 người là đại biểu do Trung ương giới thiệu), gấp 2,5 số đại biểu được bầu.

Trong đó, cơ cấu nữ 4 người, ngoài Đảng là 2 người, tôn giáo 2 người, tái ứng cử 2 người. 90% người ứng cử được giới thiệu đại biểu Quốc hội đều có trình độ từ Thạc sỹ trở lên.

Hội nghị thống nhất danh sách 110 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu ra 66 đại biểu. Trong đó, 55 nữ, 47 người trẻ tuổi, 19 người dân tộc thiểu số, 6 người tôn giáo, 18 người ngoài Đảng , 29 người tái ứng cử.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành các bước để những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện vận động bầu cử và trách nhiệm đại biểu nếu được bầu, trao đổi những vấn đề cử tri quan tâm...

Tại Quảng Nam, Căn cứ số lượng, cơ cấu và thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức đã thống nhất danh sách giới thiệu 10 người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội.

Với kết quả này, Quảng Nam có 13 người ứng cử (Trung ương giới thiệu 3 người) để cử tri bỏ phiếu bầu chọn 7 đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hội nghị đã thống nhất, chốt danh sách giới thiệu 91 người ứng cử để cử tri bỏ phiếu bầu chọn 57 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X.

Sau hội nghị này, Ủy ban Bầu cử tỉnh sẽ tiến hành các bước để người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện việc vận động bầu cử.

[Chốt danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội tại nhiều địa phương]

Tại Bình Dương, căn cứ các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, Hội nghị Hiệp thương lần 3 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương tổ chức đã thống nhất biểu quyết, nhất trí danh sách 13 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 119 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau hội nghị, tỉnh sẽ lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, trước hội nghị hiệp thương lần thứ 3, đã có 86 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 16 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 121 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Thong nhat cao danh sach ung cu vien du dieu kien tham gia ung cu hinh anh 2Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thống nhất cho một người được rút không tham gia ứng cử, đồng thời biểu quyết thông qua danh sách 8 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Cũng tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thống nhất cho 7 người được rút không tham gia ứng cử, đồng thời biểu quyết thông qua danh sách 85 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Được biết, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 2 đơn vị bầu cử để bầu 6 đại biểu Quốc hội khóa XV. Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh có 11 đơn vị bầu cử để bầu 52 đại biểu.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre đã thống nhất giới thiệu 10 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Như vậy, đơn vị tỉnh Bến Tre có 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (trong đó, có 3 đại biểu Trung ương giới thiệu) để bố trí cho 3 đơn vị bầu cử.

Hội nghị thống nhất danh sách 87 người đủ điều kiện tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó, có 31 nữ (35,63%), 25 người trẻ tuổi (28,73%), 9 người ngoài Đảng (10,34%), 31 người tái ứng cử (35,63%).

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre Đặng Thị Phượng, sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, có 11 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 92 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tuy nhiên, một trường hợp ứng cử đại biểu Quốc hội và 5 trường hợp ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh xin rút.

Bến Tre được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ấn định 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV (một đơn vị được bầu 3 đại biểu và 2 đơn vị, mỗi đơn vị được bầu 2 đại biểu).

Ủy ban Bầu cử tỉnh Bến Tre thành lập 21 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (9 đơn vị bầu cử có 3 ứng cử viên bầu 2 đại biểu và 12 đơn vị bầu cử có 5 ứng cử viên bầu 3 đại biểu).

Thong nhat cao danh sach ung cu vien du dieu kien tham gia ung cu hinh anh 3Các đại biểu biểu quyết danh sách đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Trần Thị Thu Hiền/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)