Thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát về công tác quy hoạch

Đỗ Bình / (TTXVN/Vietnam+)
Phạm vi giám sát là việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 có hiệu thực thi hành trên phạm vi cả nước.
Thong qua Nghi quyet thanh lap Doan giam sat ve cong tac quy hoach hinh anh 1Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều muộn 27/7, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” với 461/477 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 92,38% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nghị quyết quyết nghị Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm Trưởng đoàn; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh làm Phó Trưởng đoàn thường trực; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy và Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh làm Phó Trưởng đoàn.

Các ủy viên, đại biểu và chuyên gia được mời tham gia Đoàn giám sát do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

Phạm vi giám sát là việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 có hiệu thực thi hành trên phạm vi cả nước.

[Đại biểu Quốc hội: Cần xem xét kỹ việc giám sát về công tác quy hoạch]

Đối tượng giám sát là Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Nội dung giám sát là đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch; kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

Về nhiệm vụ, quyền hạn: Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo Đoàn giám sát xây dựng kế hoạch giám sát và tổ chức triển khai thực hiện.

Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân và các quy định pháp luật có liên quan, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát tại phiên họp tháng 4/2022,trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 3.

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chủ trì tham mưu Đoàn giám sát về những vấn đề liên quan đến nội dung giám sát.

Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội chủ trì tham mưu, phục vụ Đoàn giám sát về chương trình, kế hoạch, công tác bảo đảm các hoạt động của Đoàn giám sát.

Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức giám sát về nội dung chuyên đề và gửi báo cáo kết quả theo yêu cầu của Đoàn giám sát.

Nghị quyết nêu trên có hiệu lực ngay sau khi được Quốc hội thông qua ngày 27/7/2021./.

Đỗ Bình / (TTXVN/Vietnam+)