Thủ tướng: Nhân lên tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc

Hiền Hạnh / (TTXVN/Vietnam+)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao những thành tích nổi bật của các đại biểu tham dự Đại hội cũng như rất nhiều tấm gương thầm lặng khác trên các lĩnh vực công tác của Mặt trận.
Thu tuong: Nhan len tinh than dai doan ket toan dan toc hinh anh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sáng 18/9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2020-2025 bằng hình thức trực tuyến tới 64 điểm cầu trên cả nước.

Dự Đại hội tại điểm cầu Hà Nội có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương Trần Thanh Mẫn; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và các đại biểu là điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận.

Thi đua yêu nước tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng tới đại diện tiêu biểu của các dân tộc, tôn giáo, nhân sỹ, trí thức, những điển hình tiên tiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp dự Đại hội thi đua lần này; nhấn mạnh đây chính là những nhân tố tiêu biểu, xuất sắc nhất trong phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 5 năm qua.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều phong trào thi đua yêu nước được phát động trong thời gian qua đã trở thành cao trào hành động cách mạng của nhân dân, tạo động lực to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; đảm bảo quốc phòng an ninh và đối ngoại, phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

[Thủ tướng chủ trì cuộc họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương]

Ông Trần Thanh Mẫn khẳng định Đại hội thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2020-2025 là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới, trên cơ sở tiếp nối, kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang và những kết quả quan trọng đạt được trong suốt 90 năm qua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đây cũng là dịp động viên, cổ vũ toàn dân vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa tình đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; khơi dậy quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thu tuong: Nhan len tinh than dai doan ket toan dan toc hinh anh 2Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát động thi đua giai đoạn 2020-2025. (Ảnh: TTXVN)

Thông tin về kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, trong 5 năm qua, các tầng lớp nhân dân đã hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, có nhiều sáng kiến tổ chức các phong trào thi đua yêu nước nối tiếp nhau, đa dạng, phong phú; tạo môi trường thi đua rộng rãi, vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Mặt trận luôn coi trọng tính thiết thực, hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị đề ra, đồng thời đảm bảo nhiệm vụ tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động đã có sức lan tỏa sâu rộng, đạt được kết quả tích cực như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới;” “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau;” “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển;” “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam;” “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế;” “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Đặc biệt, với những bối cảnh, nhiệm vụ chính trị đặt ra và những yêu cầu đột xuất, Mặt trận đã phối hợp với Nhà nước chủ động ra lời kêu gọi toàn dân tham gia các cuộc vận động lớn vào từng thời điểm cụ thể, điển hình như vận động toàn dân ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên tai, bão lũ; toàn dân hiến máu tình nguyện; tham gia ủng hộ khắc phục hậu quả do hạn hán, xâm nhập mặn; tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19...

Tạo sự đồng thuận trong triển khai các phong trào thi đua

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng chúc mừng những thành tích to lớn và biểu dương phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc các cấp; trân trọng cảm ơn các tầng lớp nhân dân cả nước, các dân tộc, tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài đã nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, hưởng ứng, ủng hộ và nỗ lực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần làm nên những thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao những thành tích nổi bật của các đại biểu tham dự Đại hội cũng như rất nhiều tấm gương thầm lặng khác trên các lĩnh vực công tác của Mặt trận.

Thu tuong: Nhan len tinh than dai doan ket toan dan toc hinh anh 3Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng và hành động, quyết tâm thi đua thực hiện thành công chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Mặt trận cần tiếp tục giương cao ngọn cờ tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập trung tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, thành viên của Mặt trận nâng cao nhận thức về trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tiếp tục cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; triển khai có hiệu quả và vận động nhân dân hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, phong trào lớn, với nhiều hành động, việc làm cụ thể, thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng bị thiên tai...

Bên cạnh đó, Mặt trận cần làm tốt hơn nữa vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân để phản ánh với các cấp ủy, chính quyền; triển khai có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

“Mỗi cán bộ Mặt trận cần luôn lắng nghe để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; luôn gần dân, sát dân, gắn bó mật thiết với nhân dân để nói lên được tiếng nói của nhân dân, phải làm cho dân tin. Bên cạnh đó, các cấp, ngành tiếp tục phát huy sự năng động, sáng tạo, nhiệt tình, tận tụy, bám sát công việc của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, nhất là ở cơ sở,” Thủ tướng nhấn mạnh.

Thu tuong: Nhan len tinh than dai doan ket toan dan toc hinh anh 4Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong công tác thi đua khen thưởng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Mặt trận chú trọng công tác tuyên truyền, phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả từ cơ sở; quan tâm biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng...

Thực hiện tư tưởng đại đoàn kết và thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng sau Đại hội Thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dịp này, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp tục được nhân lên; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và trở thành động lực quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dịp này, 40 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 136 cá nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Trần Thanh Mẫn đã phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống Mặt trận giai đoạn 2020-2025, tập trung vào các nội dung: Đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về việc thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động đoàn kết, chăm lo cho đồng bào các dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh phong trào thi đua trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, vun đắp niềm tin, niềm tự hào dân tộc, hướng về Tổ quốc, cùng nhau chung sức xây dựng quê hương, đất nước.../.

 
Hiền Hạnh / (TTXVN/Vietnam+)