Tiền Giang: Thống nhất số lượng bầu đại biểu Hội đồng nhân dân ba cấp

Hữu Chí / (TTXVN/Vietnam+)
Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang giới thiệu 106 người ứng cử để bầu 61 đại biểu; Hội đồng nhân dân cấp huyện giới thiệu 645 người ứng cử để bầu 366 đại biểu.
Tien Giang: Thong nhat so luong bau dai bieu Hoi dong nhan dan ba cap hinh anh 1Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Danh. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 2/3, ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang, chủ trì cuộc họp lần thứ 2 Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Cuộc họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2016 trong thời gian qua và xem xét ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử cùng số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

Theo ông Trần Văn Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang, Chánh Văn phòng Ủy ban Bầu cử tỉnh, đến nay, các phần việc chuẩn bị công tác bầu cử được thực hiện đúng theo tiến độ luật định.

Ủy ban Bầu cử tỉnh đã gửi dự kiến danh sách đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội về Hội đồng Bầu cử quốc gia, trong đó tỉnh Tiền Giang dự kiến có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV để bầu 8 đại biểu; tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại cuộc họp, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang cho biết: Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, số lượng, thành phần ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân theo đúng thời gian luật định, chưa ghi nhận trường hợp nào tự ứng cử.

[Hải Phòng ấn định và công bố 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố]

Trong đó, Hội đồng nhân dân tỉnh giới thiệu 106 người ứng cử để bầu 61 đại biểu; Hội đồng nhân dân cấp huyện giới thiệu 645 người ứng cử để bầu 366 đại biểu; Hội đồng nhân dân cấp xã giới thiệu 7.875 người ứng cử để bầu 4.416 đại biểu.

Mặt trận Tổ quốc các cấp của tỉnh Tiền Giang đang tiến hành phân bổ số lượng người ứng cử và hướng dẫn quy trình giới thiệu và làm hồ sơ ứng cử cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành giới thiệu người ứng cử từ ngày 24/2, hạn chót nhận hồ sơ ứng cử là 17 giờ ngày 14/3.

Tại cuộc họp, sau khi bàn bạc, các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang đã thống nhất ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, cùng số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, tỉnh Tiền Giang có 22 đơn vị bầu cử, bầu chọn 61 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang, yêu cầu các tiểu ban bầu cử và các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trong đó, mọi công tác phải thực hiện phải đúng tiến độ, đúng theo quy định của pháp luật. Việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện đúng theo quy định tại Điều 36 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Trong thời gian tới Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang sẽ lãnh đạo, chỉ đạo, tiến độ triển khai công tác bầu cử tại địa phương nhằm đảm bảo công tác này được thực hiện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, đề xuất của địa phương có liên quan đến công tác bầu cử; đảm bảo sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc kiểm tra công tác bầu cử./.

Hữu Chí / (TTXVN/Vietnam+)