Tìm hiểu về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

(Vietnam+)
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là một trong những quyền chính trị cư bản của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận. Hãy xem bạn có nắm được một số thông tin cơ bản về bầu cử không nhé.
Trắc nghiệm
Tìm hiểu về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
(Vietnam+)