SEA Games 31: Lan tỏa niềm tin, khát vọng vươn lên tỏa sáng

Phan Thị Ngọc Chương Đài / TTXVN
Phan Thị Ngọc Chương Đài / TTXVN