Tiến Linh: Trái bóng nhựa đầu đời và cuộc trùng phùng mẹ

baogiay / TT&VH
Năm 9 tuổi, Tiến Linh mới gặp mẹ lần đầu tiên sau 7 năm xa cách. Trong khi cơ duyên đến với bóng đá là một buổi gặp tình cờ mấy bạn cùng trường đang quần thảo quả bóng nhựa ở sân bóng rổ. Sự nhập cuộc tuyệt vời lần đầu ấy đã giúp ngọn lửa bóng đá trong tâm hồn Linh được nhen lên.
baogiay / TT&VH