VFF công bố nhà tài trợ lớn trong 3 năm tới cho các đội tuyển Việt Nam

Hiển Nguyễn(Vietnam+) / VietnamPlus
Các đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được gói tài trợ lớn từ các nhãn hàng, doanh nghiệp nhằm hướng đến những thành công tiếp theo trên đấu trường khu vực và quốc tế.
Hiển Nguyễn(Vietnam+) / VietnamPlus