Thành phố Hồ Chí Minh trao 208 Bằng khen tặng các cá nhân đạt thành tích tại SEA Games 31

Phan Thanh Vũ / TTXVN
Phan Thanh Vũ / TTXVN