Trà Vinh: Hiệp thương về bầu cử Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh

Phúc Sơn / (TTXVN/Vietnam+)
Tỉnh Trà Vinh được phân bổ 6 đại biểu Quốc hội, trong đó số đại biểu được Trung ương giới thiệu là 2, số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 4.
Các đại biểu biểu quyết thống nhất về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử. (Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN)

Chiều 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất với các đại diện tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để thỏa thuận về số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe bà Dương Thị Ngọc Thơ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Trà Vinh, thông qua nội dung Công văn số 666/UBTVQH14-CTĐB của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về việc dự kiến phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Trà Vinh.

Theo đó, tỉnh Trà Vinh được phân bổ 6 đại biểu Quốc hội, trong đó số đại biểu được Trung ương giới thiệu là 2, số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 4.

[Vĩnh Long giới thiệu 102 ứng cử viên để bầu đại biểu HĐND tỉnh]

Cơ cấu định hướng gồm: 1 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh; 1 đại biểu chuyên trách, 1 đại biểu của Hội Liên hiệp Phụ nữ; 1 đại biểu do địa phương hiệp thương giới thiệu theo đặc thù của đơn vị và cần quan tâm đến số lượng đại biểu nữ, người ngoài Đảng, lớp trẻ...

Số lượng người của tỉnh ứng cử đại biểu Quốc hội do địa phương giới thiệu là 11, trong đó người dân tộc Khmer là 3, đại diện phụ nữ là 5, lớp trẻ (dưới 40 tuổi) là 1 và đại biểu tái cử là 2.

Theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND, ngày 4/2/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX về số lượng, cơ cấu, thành phần ứng cử viên Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tổng số lượng đại biểu Hội đồng nhân tỉnh Trà Vinh khóa X gồm 50; số lượng người được giới thiệu ứng cử là 102, qua các bước hiệp thương chọn ra 83 người để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa mới.

Cơ cấu ứng cử viên Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: đại diện phụ nữ ít nhất chiếm 35%, lớp trẻ (dưới 40 tuổi): không dưới 15%, người dân tộc thiểu số: 20% trở lên, người ngoài Đảng: không dưới 10%.

Tại hội nghị hiệp thương, tất cả các đại biểu đã biểu quyết nhất trí về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2021-2026./.

Phúc Sơn / (TTXVN/Vietnam+)