Trang thông tin đặc biệt của Thông tấn xã Việt Nam về bầu cử

(Vnews/Vietnam+)
Thông tấn xã Việt Nam chính thức khai trương trang thông tin đặc biệt về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tại địa chỉ: https://baucuquochoi.vn.

Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) chính thức khai trương trang thông tin đặc biệt về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa chỉ: https://baucuquochoi.vn./.

(Vnews/Vietnam+)