Vai trò của Đại biểu Hội đồng nhân dân là người dân tộc thiểu số

(Vnews/Vietnam+)
Ở huyện miền núi Sông Hinh, nơi có tới 21 dân tộc thiểu số cùng sinh sống, chất lượng và cơ cấu số lượng đại biểu là người dân tộc thiểu số luôn được chú trọng.

Ở huyện miền núi Sông Hinh (tỉnh Phú Yên), nơi có tới 21 dân tộc thiểu số cùng sinh sống, chất lượng và cơ cấu số lượng đại biểu là người dân tộc thiểu số luôn được chú trọng.

Điều này xuất phát từ thực tế trong nhiệm kỳ qua những đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã là người dân tộc thiểu số đã thể hiện được trách nhiệm đối với những nguyện vọng, tâm tư chính đáng của cử tri.

(Vnews/Vietnam+)