Văn phòng Trung ương Đảng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Quỳnh Hoa / (TTXVN/Vietnam+)
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu rõ ngay đầu năm 2021 là thời điểm Văn phòng Trung ương Đảng phải dồn sức, làm thật tốt, thật chu đáo để góp phần vào thành công của Đại hội XIII của Đảng.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 30/12, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng, các vị Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng tham dự Hội nghị.

Năm 2020, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, thiên tai, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội.

Năm 2020 cũng là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước của Văn phòng; công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Trung ương Đảng tăng lên nhiều về khối lượng, yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, trong khi nhân sự lãnh đạo Văn phòng có sự thay đổi, cán bộ tham mưu, phục vụ còn thiếu.

Trong năm, Văn phòng Trung ương Đảng đã tập trung chỉ đạo và làm tốt công tác tham mưu trong xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2020.

Các vấn đề được tham mưu, lựa chọn đưa vào chương trình làm việc hầu hết được thông qua, đạt tỷ lệ trên 85%, cao nhất trong các năm của nhiệm kỳ. Văn phòng phục vụ tốt các hội nghị Trung ương, các cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, Thường trực Ban Bí thư, phục vụ chu đáo các cuộc họp của các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng.

Đặc biệt, Văn phòng Trung ương Đảng đã tham mưu, phục vụ tốt các cuộc làm việc của Bộ Chính trị duyệt văn kiện, chỉ đạo Đại hội 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương; tích cực đôn đốc việc triển khai xây dựng các đề án, nhiều ý kiến thẩm định, đề xuất của Văn phòng đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao và chỉ đạo các cơ quan tiếp thu; kịp thời nắm, phản ánh tình hình đại hội đảng các cấp; đề xuất xử lý có hiệu quả nhiều việc đột xuất, phức tạp, nhạy cảm liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế- xã hội; những vấn đề đáng chú ý nổi lên tại các địa phương.

[Phát huy truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy]

Năm 2021 là năm tổ chức Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ phục vụ Đại hội XIII của Đảng và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội; phối hợp với các cơ quan tham mưu xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; tham mưu xây dựng Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Chương trình làm việc năm 2021 và cụ thể hóa chương trình làm việc hằng quý, tháng, tuần của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; xây dựng chương trình, kế hoạch phục vụ các hội nghị Trung ương trong năm 2021.

Văn phòng nâng cao chất lượng tham mưu, thẩm định có chất lượng các đề án, báo cáo; chủ động đôn đốc, phối hợp với các cơ quan chủ trì bảo đảm về tiến độ, chất lượng đề án, báo cáo trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; chú trọng nâng cao số lượng, chất lượng thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; phối hợp tốt với các cơ quan liên quan trong công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý kịp thời đơn, thư, đặc biệt trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu rõ trong năm 2020, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, thiên tai, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội.

Van phong Trung uong Dang trien khai nhiem vu cong tac nam 2021 hinh anh 1Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng năm 2020, Văn phòng Trung ương Đảng đã hoàn thành tốt công việc được giao với chất lượng ngày càng cao hơn, kịp thời hơn, phục vụ chu đáo các cơ quan lãnh đạo của Đảng.

Tập thể Văn phòng Trung ương Đảng đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phẩm chất chính trị.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng biểu dương thành tích của Văn phòng Trung ương Đảng trong năm 2020 và nhấn mạnh những kết quả của Văn phòng đã đóng góp rất quan trọng vào thành tích chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Nói về nhiệm vụ trong năm 2021, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu rõ ngay đầu năm 2021 là thời điểm Văn phòng Trung ương Đảng phải dồn sức, làm thật tốt, thật chu đáo để góp phần vào thành công của Đại hội XIII của Đảng.

Sau đại hội, Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với các cơ quan tham mưu xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; tham mưu xây dựng Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Chương trình làm việc năm 2021 và cụ thể hóa chương trình làm việc hằng quý, tháng, tuần của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu rõ Văn phòng Trung ương cần tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ. Công việc văn phòng có nghiệp vụ nhưng phải có sáng tạo, không dập khuôn, máy móc, đòi hỏi vừa nắm chắc nghiệp vụ văn phòng và nắm chắc công việc mới hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, Văn phòng cần kiện toàn đội ngũ cán bộ tại các vụ tham mưu trực thuộc..

Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho ông Trần Văn Thành, Nguyên Phó Chánh Văn phòng Trung ương. Nhiều tập thể và cá nhân đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Chánh Văn phòng và Cờ thi đua của Văn phòng.

Dịp này, Văn phòng Trung ương Đảng đã phát động thi đua năm 2021./.

Quỳnh Hoa / (TTXVN/Vietnam+)