[Video] Báo Séc đưa tin đậm nét về bầu cử Quốc hội Việt Nam

(Vnews/Vietnam+)
Báo Halonoviny.cz của CH Séc nhận định, Quốc hội khóa mới được kỳ vọng cùng Đảng và Chính phủ hoạch định và triển khai chính sách đối nội và đối ngoại nhằm thực mục tiêu Đại hội Đảng XIII đã đề ra.

Nhiều cơ quan truyền thông trên thế giới đã đưa tin đậm nét về cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Việt Nam diễn ra ngày 23/5 vừa qua.

Trong số đó, một tờ báo Séc có bài viết đánh giá cao việc Việt Nam đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, cũng như những kỳ vọng tốt đẹp vào Quốc hội khóa mới./.

(Vnews/Vietnam+)