[Video] Bầu cử đại biểu Quốc hội trên cả nước diễn ra đúng kế hoạch

(Vnews/Vietnam+)
Phóng viên của Truyền hình thông tấn đang có mặt tại Trung tâm báo chí bầu cử đã phỏng vấn ông Nguyễn Khắc Định - Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Để có những đánh giá sâu sắc hơn về những kết quả của công tác bầu cử sáng nay mà chúng tôi vừa thông tin từ Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, phóng viên của Truyền hình thông tấn đang có mặt tại Trung tâm báo chí bầu cử đã phỏng vấn ông Nguyễn Khắc Định - Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia./.

(Vnews/Vietnam+)