[Video] Bầu cử QH và HĐND diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp

(Vnews/Vietnam+)
Ngày hội toàn dân đi bầu cử 23/5 cơ bản diễn ra an ninh, an toàn và thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Mặc dù diễn ra trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao.

Mỗi cử tri đi bầu đều thể hiện cao tinh thần trách nhiệm, tin tưởng vào sự lựa chọn của mình trong việc tham gia xây dựng bộ máy chính quyền từ Trung ương đến địa phương./.

(Vnews/Vietnam+)