[Video] Bầu cử QH và HĐND: Hòm phiếu phụ cho các cử tri cao tuổi

(Vnews/Vietnam+)
Thông qua những hòm phiếu phụ, các cử tri cao tuổi, già yếu có thể thực hiện quyền bỏ phiếu ngay tại nhà, lựa chọn các đại biểu xứng đáng đại diện cho quyền lợi của mình.

Để ngày bầu cử 23/5 thành công tốt đẹp, tất cả người dân đều được thực hiện quyền công dân của mình, tại nhiều địa phương, những cử tri ốm đau, già yếu đã được thực hiện quyền bầu cử của mình thông qua hòm phiếu phụ./.

(Vnews/Vietnam+)