[Video] Bầu cử tại bệnh viện, khu vực nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao

(Vnews/Vietnam+)
Các địa phương đã chủ động tập huấn về công tác bầu cử riêng, đồng thời áp dụng việc giám sát trực tuyến bằng camera với các điểm bầu cử trong khu vực cách ly, điểm phong tỏa lớn.

Cuộc Bầu cử năm nay diễn ra trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Trước đó, Ủy ban bầu cử các cấp đã xây dựng kịch bản phòng chống dịch cụ thể cho từng khu vực, từng điểm bỏ phiếu.

Các địa phương đã chủ động tập huấn về công tác bầu cử riêng, đồng thời áp dụng việc giám sát trực tuyến bằng camera với các điểm bầu cử trong khu vực cách ly, điểm phong tỏa lớn./.

(Vnews/Vietnam+)