[Video] Bình Thuận: Người dân huyện đảo Phú Quý nô nức đi bầu cử

(Vnews/Vietnam+)
Tại các điểm bỏ phiếu, người dân nô nức cùng nhau đến bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân, lựa chọn và đặt niềm tin vào những đại biểu có đủ tâm, tài tham gia cơ quan quyền lực cao nhất.

Huyện đảo Phú Quý nằm cách đất liền 56 hải lý là huyện đảo duy nhất của tỉnh Bình Thuận.

Từ 7 giờ sáng 23/5, tại các điểm bỏ phiếu, người dân nô nức cùng nhau đến bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân, lựa chọn và đặt niềm tin vào những đại biểu có đủ tâm, tài tham gia cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, thành phố và địa phương./.


(Vnews/Vietnam+)